Nawożenie rzędowe roślin

Rzędowe nawożenie roślin według technologii ADOB® to niższe koszty i wyższe plony.

Nawożenie rzędowe polega na doglebowej aplikacji wieloskładnikowych nawozów płynnych wraz z jednoczesnym wysiewem nasion lub sadzeniem ziemniaków. Precyzyjne wykonanie nawożenia rzędowego umożliwiają dostępne na rynku agregaty nawozowo-siewne. Agregaty takie składają się z siewnika punktowego oraz z zamontowanej na nim części dozującej nawóz płynny. Nowoczesne agregaty umożliwiają aplikację płynnego nawozu ADOB® blisko rzędów nasiennych na określonej głębokości, dzięki czemu nawóz jest bardzo szybko dostępny dla roślin, a zawarte w nim składniki pokarmowe mogą być szybko i w pełni wykorzystane przez rośliny. W technologii uprawy poszczególnych roślin rekomendujemy stosowanie nawożenia rzędowego wraz z tradycyjnym nawożeniem dolistnym ADOB®.

Nawożenie rzędowe można stosować w uprawie:

uprawa

rzepaku

uprawa

buraka cukrowego

uprawa

kukurydzy

uprawa

ziemniaka

Nawożenie rzepaku i buraka cukrowego

schemat

Nawożenie kukurydzy

schemat

Nawożenie ziemniaka

schemat

Najważniejsze zalety nawożenia rzędowego

Efekt fizjologiczny

 1. Większa obsada roślin będąca efektem zmniejszenia ryzyka wynikającego z zasolenia wierzchniej warstwy gleby – niższy indeks solny nawożenia.
 2. Przyspieszenie wschodów i wzrostu roślin w początkowej fazie rozwoju – szybsze zakrycie międzyrzędzi.
 3. Ograniczenie skutków utrudnionego pobierania fosforu związanego ze stresem termicznym.
 4. Lepsza zimotrwałość rzepaku ozimego.
 5. Wyższa odporność roślin na porażenie patogenami.
 6. Bardzo dobre odżywienie roślin mikroelementami, dzięki całkowitemu wykorzystaniu schelatowanych mikroelementów zawartych w nawozie, bez względu na pH gleby.

Efekt ekonomiczny

 1. Możliwość znacznego ograniczenia tradycyjnego nawożenia fosforowo-potasowego.
 2. Możliwość znacznej redukcji nawożenia azotem.
 3. Redukcja kosztów wynikająca z jednoczesnego siewu nasion i aplikacji nawozu.
 4. Ograniczenie ilości przejazdów z nawożeniem przedsiewnym i pogłównym.
 5. Niższy finalny, całkowity koszt nawożenia 1 ha.

Efekt ekologiczny

 1. Większe wykorzystanie składników pokarmowych.
 2. Lepsze wykorzystanie azotu z nawozu.
 3. Całkowita przyswajalność składników pokarmowych.
 4. Zmniejszenie całkowitej dawki NPK.
 5. Mniejsza emisja gazów N2O i CH4 związanych z utlenianiem oraz denitryfikacją.

Efekt plonotwórczy

 1. Ogólny wzrost plonu nawożonych upraw.
 2. Znaczący wzrost plonu cukru z 1 ha w buraku cukrowym dzięki wzrostowi masy korzeni i wyższej polaryzacji.
 3. Poprawa jakości technologicznej plonów:
  1. w buraku cukrowym – niższa zawartość melasotworów,
  2. w ziemniaku – większa ilość zawiązywanych bulw, lepsze wyrównanie bulw.

Poznaj nasze nawozy do nawożenia rzędowego