Zastępca Głównego Księgowego

Zastępca Głównego Księgowego

Twój zakres obowiązków: Ewidencjonowanie sprzedaży, sprawdzanie dokumentów sprzedaży (towarów i usług). Wycena, dekretowanie i ewidencja faktur zakupu od kontrahentów zagranicznych.