Czynniki IDHA/HBED

Nasze czynniki chelatujące, dzięki którym produkujemy wyjątkowe nawozy.

IDHA jest pięciokleszczowym czynnikiem chelatujacym. W jego strukturze znajduje się pięć grup donorowych: cztery grupy karboksylowe oraz grupa aminowa. Po koordynacji IDHA tworzy z metalami dwu- i trójwartościowymi pierścienie pięcio- i sześcioelementowe. Ligand posiada dwa węgle chiralne. Wszystkie izomery czynnika chelatującego IDHA ulegają biodegradacji oraz tworzą stabilne i trwałe chelaty wykorzystywane w rolnictwie. IDHA to efekt kilku lat prac badawczo-rozwojowych i współpracy z firmą Bayer. Objęte jest światowym patentem ADOB & Bayer.

HBED jest sześciokleszczowym czynnikiem chelatujacym. W jego strukturze znajduje się sześć grup donorowych: dwie grupy hydroksylowe, pochodzące od fenoli, dwa azoty trzeciorzędowe oraz dwa donory karboksylowe. Ligand nie posiada węgli chiralnych, dlatego nie tworzy izomerów optycznych, a dzięki wysokiemu powinowactwu do jonów trójwartościowych tworzy chelat Fe(III) HBED o najwyższej stałej trwałości (log K = 39). HBED to najbardziej stabilny i efektywny czynnik chelatujący wykorzystywany w rolnictwie. Proces produkcji HBED stanowi patent ADOB®.

Struktura przestrzenna IDHA
C – węgiel, N – azot, H – wodór, Fe – żelazo, O – tlen

Struktura przestrzenna HBED
C – węgiel, N – azot, H – wodór, Fe – żelazo, O – tlen

Rozporządzenie nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 13 października 2003 roku w sprawie nawozów wraz z późniejszymi zmianami określa czynniki chelatujące dopuszczone do stosowania w nawozach na terenie Unii Europejskiej. Wśród wymienionych czynników chelatujących dwa to patenty ADOB®.


Czynniki chelatujące dopuszczone w EU

Biodegradacja chelatów w zależności od czynnika chelatującego