Programy nawożenia

Nawożenie upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych

Zobacz program nawożenia ADOB® – wybierz grupę upraw, uprawę i technologię nawożenia

Technologia:
Funkcja fizjologiczna
 • Odpowiada za prawidłowe podziały komórek, zapylenie i zapłodnienie kwiatów.
 • Bierze udział w syntezie lignin, wchodzących w skład struktur ścian komórkowych.
 • Kontroluje aktywność auksyn.
 • Uczestniczy w metabolizmie węglowodanów.
 • Reguluje gospodarkę wodną.
Znaczenie w żywieniu upraw rolniczych

Wysokie: rzepak ozimy, burak cukrowy

Średnie: kukurydza, ziemniak, bobowate grubonasienne, bobowate drobnonasienne

Małe: zboża

Objawy i przyczyny niedoboru
 • Obumieranie stożków wzrostu pędów i korzeni. Kędzierzawienie najmłodszych liści. Pękanie łodyg (rzepak). Zgorzel liści sercowych (burak cukrowy). Powstanie pustych przestrzeni w korzeniu rzepaku ozimego, a także buraka cukrowego. Zaburzenia w zapylaniu kwiatów, redukcja kwiatostanów, problemy w zawiązywaniu nasion.
 • Niedobory boru u roślin wrażliwych występują bardzo często. Wynika to z tego powodu, że ponad 80 proc. polskich gleb jest ubogich w bor. Jego dostępność maleje w czasie suszy. Jest także podatny na wymywanie w głąb profilu glebowego.
Funkcja fizjologiczna
 • Uczestniczy w procesach oddychania i fotosyntezy.
 • Bierze udział w przemianach azotu, biosyntezie białka i chlorofilu.
 • Podnosi odporność na choroby grzybowe.
Znaczenie w żywieniu upraw rolniczych

Wysokie: zboża

Średnie: rzepak, kukurydza, ziemniak, burak cukrowy, bobowate grubonasienne, bobowate drobnonasienne

Objawy i przyczyny niedoboru
 • Niedobór miedzi powoduje zahamowanie wzrostu roślin. Blaszki najmłodszych liści są zredukowane, z przejaśnieniami, końcówki liści skręcone. U zbóż deficyt miedzi może powodować także bielenie kłosów.
 • Niedobór miedzi najczęściej dotyczy gleb lekkich, ubogich w próchnicę lub wręcz przeciwnie – niedobór uwidocznia się na glebach organicznych (choroba nowin – miedź jest w formach niedostępnych dla roślin).
Funkcja fizjologiczna
 • Uczestniczy w biosyntezie chlorofilu.
 • Aktywuje liczne enzymy.
 • Bierze udział w procesach oksydacyjno-redukcyjnych związanych z fotosyntezą i oddychaniem.
Znaczenie w żywieniu upraw rolniczych

Średnie: rzepak, kukurydza, ziemniak, burak cukrowy, zboża kłosowe, bobowate grubonasienne, bobowate drobnonasienne

Objawy i przyczyny niedoboru
 • Typowym objawem jest chloroza międzyżyłkowa pojawiająca się na najmłodszych liściach. Wierzchołki młodych liści stają się blade lub żółte, zasychają brzegi blaszki liściowej. Chloroza spowodowana jest rozpadem chlorofilu w roślinie.
 • Niedobór przyswajalnych form żelaza może się zaznaczyć w glebach o wysokim odczynie (pH), okresowo zalewanych, mocno zagęszczonych.
Funkcja fizjologiczna
 • Bierze udział w procesie fotosyntezy i przemianach azotu.
 • Uczestniczy w biosyntezie kwasów tłuszczowych.
 • Aktywuje liczne enzymy.
 • Oddziałuje na gospodarkę hormonalną roślin.
Znaczenie w żywieniu upraw rolniczych

Wysokie: zboża, ziemniak

Średnie: rzepak, kukurydza, burak cukrowy, bobowate grubonasienne, bobowate drobnonasienne

Objawy i przyczyny niedoboru
 • Pomiędzy nerwami liści pojawiają się chlorozy międzyżyłkowe, które z czasem brunatnieją. U zbóż pojawia się tzw. sucha plamistość liści, która występuje w okresie suszy na stanowiskach o wysokim pH gleby (także świeżo wapnowanych) i na glebach zbyt napowietrzonych, np. przez intensywne uprawki.
Funkcja fizjologiczna
 • Jest składnikiem reduktazy azotanowej i nitrogenazy.
 • Bierze zatem udział w metabolizmie azotu.
 • Jego niedobór może doprowadzić do nagromadzenia w roślinie azotanów.
Znaczenie w żywieniu upraw rolniczych

Wysokie: rzepak, burak cukrowy

Średnie: ziemniak, bobowate grubonasienne, bobowate drobnonasienne

Małe: kukurydza, zboża kłosowe

Objawy i przyczyny niedoboru
 • Ogólne zahamowanie wzrostu blaszek liściowych. W rzepaku łyżeczkowaty kształt liści i białawe ich zabarwienie. Niedobór sprzyja nagromadzeniu azotanów w roślinie. U bobowatych obserwuje się słabe brodawkowanie korzeni.
 • Niedobór molibdenu występuje najczęściej na glebach kwaśnych, a także o dużej zawartości żelaza.
Funkcja fizjologiczna
 • Bierze udział w syntezie auksyn
 • Odpowiada za gospodarkę azotem
 • Zwiększa odporność na choroby
 • Uczestniczy w przetwarzaniu kwasów organicznych, syntezie chlorofilu, białek i witamin
Znaczenie w żywieniu upraw rolniczych

Wysokie: kukurydza

Średnie: burak cukrowy, zboża kłosowe, ziemniak, rzepak, bobowate grubonasienne, bobowate drobnonasienne

Objawy i przyczyny niedoboru
 • Redukcja powierzchni blaszek liściowych (drobne młode liście). Przejaśnienia końcówek liści lub chlorozy pomiędzy żyłkami. Skróceniu ulegają ogonki liściowe i międzywęźla.
 • Niedobory cynku występują najczęściej na glebach zasadowych oraz przenawożonych fosforem (antagonista cynku).
Funkcja fizjologiczna
 • Pełni funkcję strukturotwórczą.
 • „Skleja” komórki roślinne ze sobą (blaszka środkowa).
 • Bierze udział w procesach podziału komórek merystemów wierzchołkowych.
 • Uczestniczy w procesie zawiązywania nasion (kiełkowanie pyłku i wzrost łagiewki pyłkowej).
Znaczenie w żywieniu upraw rolniczych

Wysokie: rzepak ozimy, burak cukrowy

Średnie: ziemniak, kukurydza, zboża, bobowate grubonasienne, bobowate drobnonasienne

Objawy i przyczyny niedoboru
 • Brązowienie wierzchołków i krawędzi liści. Zahamowany wzrost i problemy w wykształcaniu organów generatywnych. Ograniczony rozwój systemu korzeniowego i merystemów wierzchołkowych.
 • Deficyt wapnia może pojawiać się na glebach kwaśnych i lekkich. Niedobory mogą być także wynikiem problemów z pobieraniem i transportem wapnia (susza, nadmierna wilgotność).
Funkcja fizjologiczna
 • Podstawowy składnik chlorofilu, uczestniczy w procesie fotosyntezy i oddychania.
 • Transportuje asymilaty i uczestniczy w ich przemianach.
 • Pobudza system korzeniowy do wzrostu oraz kontroluje pobieranie i przekształcenie azotu w białko.
 • Aktywator wielu enzymów.
Znaczenie w żywieniu upraw rolniczych

Wysokie: burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy, zboża, kukurydza

Średnie: bobowate grubonasienne, bobowate drobnonasienne

Objawy i przyczyny niedoboru
 • Typowym objawem niedoboru magnezu są przejaśnienia i mozaikowata chloroza liści starszych występująca pomiędzy nerwami. Zahamowany zostaje wzrost korzeni, a następnie rozwój całej rośliny.
 • Objawy niedoboru magnezu najczęściej spotyka się na glebach lekkich, kwaśnych lub przewapnowanych. Deficyt może się też pojawić na stanowiskach przenawożonych potasem.
Funkcja fizjologiczna
 • Składnik wielu aminokwasów, białek i innych związków organicznych takich jak: glukozynolany, fitoaleksyny, glutation.
 • Bierze udział w procesie fotosyntezy, metabolizmie azotu, przemianach cukru.
Znaczenie w żywieniu upraw rolniczych

Wysokie: rzepak

Średnie: zboża, kukurydza, burak cukrowy, ziemniak, bobowate grubonasienne i bobowate drobnonasienne

Objawy i przyczyny niedoboru
 • Objawy deficytu są bardzo podobne do niedoboru azotu, jednak w pierwszej kolejności pojawiają się na młodszych liściach. Liście są jasnozielone z mozaikową chlorozą. Rośliny mają ograniczony wzrost, stają się karłowate, Liście przyjmują kształt łódeczkowaty, są kruche i sztywne. U rzepaku mogą pojawić się jasnożółte, a nawet białe kwiaty.
 • Ubogie w siarkę są gleby lekkie, z małą ilością materii organicznej, podatne na wymywanie składników pokarmowych.

Należy pamiętać, że gleby odznaczają się różną zasobnością w dany składnik. W dużej mierze zależy to od zawartości cząstek ilastych, a także materii organicznej. Im gleba lżejsza, tym z reguły mniej zasobna w składniki mineralne, które dodatkowo są narażone na proces wymycia. Może zdarzyć się tak, że dany składnik w określonych warunkach (susza, nadmierna wilgotność gleby, niska temperatura, nieodpowiedni odczyn) będzie niedostępny dla roślin. Przykładowo, w przeciwieństwie do makroelementów, wraz ze wzrostem pH słabnie dostępność większości mikroelementów (wyjątek stanowi molibden). W takiej sytuacji nawet rośliny o małym zapotrzebowaniu na dany składnik mogą wykazywać objawy niedoborów i powinny być dokarmiane dolistnie.

Nawożenie:
Funkcja fizjologiczna
 • Składnik niezbędny w tworzeniu struktur ścian komórkowych; uczestniczy w podziałach komórkowych, rozwoju tkanek, kiełkowaniu pyłku, wzrostu łagiewki pyłkowej; polepsza zapłodnienie i zawiązywanie owoców; odgrywa ważną rolę w transporcie węglowodanów oraz przemianach białek.
 • Brak powoduje nieregularne grubienie ścian komórkowych; wpływa na zaburzenia w metabolizmie komórki.
Znaczenie w żywieniu roślin sadowniczych

Wysokie: jabłoń, grusza, śliwa

 • Zbyt wysokie dawki boru mogą powodować fitotoksyczność.
Objawy i przyczyny niedoboru
 • Zamieranie kwiatów w okresie kwitnienia, słabsze zawiązywanie owoców, niewykształcenie nasion; zewnętrzne i wewnętrzne skorkowacenie prowadzące do spękań i deformacji owoców.
 • Znaczny deficyt boru może doprowadzić do: nekrozy wierzchołków pędów, zahamowania wzrostu korzeni, chlorozy na liściach wierzchołkowych (liście wąskie, kruche, z nekrozami na brzegach) oraz zamierania wierzchołków pędów.
 • Niedobór boru może być problemem na glebach alkalicznych, przewapnowanych, glebach lekkich, (jest łatwo wypłukiwany); utrudnione pobieranie tego pierwiastka w okresie suszy i przy wysokich temperaturach.
 • Niedostępność boru w glebie może występować przy zbyt wysokim pH.
Funkcja fizjologiczna
 • Miedź wchodzi w skład enzymów roślinnych biorących udział w procesach fotosyntezy, oddychania; zwiększa przydatność owoców do przechowywania oraz odporność na patogeny.
Objawy i przyczyny niedoboru
 • Zamieranie wierzchołków pędów, w przypadku dużego niedoboru – wybijanie dodatkowych pędów bocznych, tzw. czarcich mioteł.
 • Problemy z niedostępnością pierwiastka mogą pojawiać się na glebach torfowych, glebach bardzo lekkich piaszczystych; przy stosowaniu zbyt wysokich dawek azotu i fosforu; w okresach suszy.
 • Objawy niedoboru występują rzadko z uwagi na stosowanie związków miedzi w ochronie roślin.
Funkcja fizjologiczna
 • Żelazo jest aktywatorem wielu procesów w roślinie, m.in. bierze udział w procesie oddychania i fotosyntezy; wpływa na podtrzymanie podziałów komórkowych, pełni także funkcję katalityczną.
Znaczenie w żywieniu roślin sadowniczych

Wysokie: grusza

 • Przy wysokim pH żelazo w glebie przechodzi w formy nierozpuszczalne.
Objawy i przyczyny niedoboru
 • Objawy pojawiają się na najmłodszych liściach w postaci chlorozy – od bladej zieleni, poprzez żółty, do białego zabarwienia (nerwy początkowo pozostają ciemnozielone, lecz przy trwającym deficycie bieleją); zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin, deformacja korzeni; opadanie zawiązków i słabsze zawiązywanie owoców.
 • Problemy z dostępnością żelaza pojawiają się na glebach alkalicznych, przewaponowanych; gdy zakłócona jest aktywność korzeni lub po długotrwałym zalaniu gleby; przyczyną niedoboru może być także nadmiar manganu.
Funkcja fizjologiczna
 • Uczestniczy w podstawowych reakcjach biochemicznych, wywiera wpływ na asymilację roślin; uczestniczy w procesie fotosyntezy i w syntezie chlorofilu; zwiększa zawartość cukrów i witamin w plonie, wpływa na barwę zasadniczą skórki.
Znaczenie w żywieniu roślin sadowniczych
 • Zbyt wysokie dawki powodują fitotoksyczność manganu – często występuje na glebach kwaśnych, mało przewiewnych o złej aeracji
Objawy i przyczyny niedoboru
 • Chloroza między nerwami blaszki liściowej, tzw. międzyżyłkowa (nerwy główne pozostają zielone, widoczne w postaci drobnej siatki); chloroza liści występuje zwykle na całej długości pędu; niedobór prowadzi do zahamowania wzrostu roślin.
 • Niedobór Mn jest problemem na glebach alkalicznych, przewapnowanych.
Funkcja fizjologiczna
 • Molibden pełni ważną rolę w przemianach azotu, przez co zmniejsza liczbę szkodliwych azotanów w plonie; niezbędny jest przy produkcji i żywotności pyłku.
Znaczenie w żywieniu roślin sadowniczych
 • Podwyższona zawartość azotanów może wskazywać na niedobór molibdenu.
Objawy i przyczyny niedoboru
 • Następuje skrócenie międzywęźli, zmniejszenie blaszek liściowych, pomiędzy nerwami głównymi mogą powstawać chlorotyczne przebarwienia.
 • W przypadku gleb kwaśnych dostępność molibdenu dla roślin jest ograniczona.
Funkcja fizjologiczna
 • Bierze udział w wielu procesach enzymatycznych; uczestniczy w metabolizmie cukrów i białek. Cynk jest elementem enzymu, który katalizuje syntezę aminokwasu (tryptofanu), będącego prekursorem kwasu indolilooctowego (auksyna).
Znaczenie w żywieniu roślin sadowniczych
 • Optymalna zawartość cynku wpływa na jędrność owocu; mniejsza podatność na uszkodzenia, większa odporność roślin na choroby i szkodniki.
 • Zn wpływa na procesy wzrostowe roślin oraz lepsze pobieranie wapnia.
Objawy i przyczyny niedoboru
 • Słabe kwitnienie / pąki kwiatowe nie rozwijają się; chlorozy na liściach wierzchołkowych między głównymi nerwami; silny niedobór – nekrozy liści i całych wierzchołków pędów; rozetkowatość pędów (związana ze skróceniem międzywęźli); zredukowany plon – owoce mniejsze i zniekształcone.
 • Problemy z niedoborem cynku występują na glebach alkalicznych, przewapnowanych, glebie z wysoką zawartością materii organicznej, przy wysokim poziomie fosforu.
Funkcja fizjologiczna
 • Stabilizuje struktury błon komórkowych; uczestniczy w podziałach i wzroście stożków wzrostu; niezbędny w procesie kiełkowania pyłku i wzroście łagiewki pyłkowej; uczestniczy w procesie fotosyntezy; odpowiada w roślinie między innymi za wzrost wydłużeniowy korzeni i pędów.
Znaczenie w żywieniu roślin sadowniczych

Duże znaczenie: wszystkie uprawy sadownicze

Objawy i przyczyny niedoboru
 • Objawy pojawiają się na młodych liściach w postaci charakterystycznych wygięć końców blaszek liściowych; zamieranie kwiatów i wierzchołków pędów, słabsze plonowanie.
 • Niedostępność wapnia związana jest z trudnościami w przemieszczaniu się tego składnika z korzeni i liści do owocu (wskazane nawożenie pozakorzeniowe).
 • Niedobór tego składnika pokarmowego powoduje choroby fizjologiczne, m.in. gorzką plamistość podskórną (GPP), oparzeliznę powierzchniową, różne rozpady, szklistość miąższu; w przypadku pestkowych – pękanie owoców. W dużej mierze związane jest z niską zawartością wapnia.
 • Pobieranie wapnia ogranicza forma amonowa azotu, a także zbyt intensywne nawożenie potasem, fosforem, magnezem i siarką.
Funkcja fizjologiczna
 • Jako składnik chlorofilu uczestniczy w fotosyntezie.
 • Stabilizuje strukturę blaszki liściowej.
 • Uczestniczy w transporcie składników mineralnych przez błony cytoplazmatyczne, ma wpływ na rozwój systemu korzeniowego, a tym samym – optymalne pobieranie składników pokarmowych i wody.
Znaczenie w żywieniu roślin sadowniczych

Duże znaczenie: uprawy obficie nawożone potasem oraz prowadzone na glebach lekkich

Istotne znaczenie w fazie generatywnej, gdyż Magnez jest składnikiem chlorofilu.

Objawy i przyczyny niedoboru
 • Na starszych dolnych liściach pojawiają się chlorozy pomiędzy nerwami, które przy dużym niedoborze mogą się przekształcać w brunatne plamy na brzegach blaszki liściowej (objawy pojawiają się także na młodych liściach); przedwczesna defoliacja pędów; ograniczony wzrost roślin, słabsze kwitnienie i mniejszy plon; słabsze wybarwienie owoców.
 • Pierwiastek bardzo ruchliwy w glebie, podlegający łatwo podlegający wymywaniu, zwłaszcza na glebach lekkich, przepuszczalnych.
Funkcja fizjologiczna
 • Składnik aminokwasów -cystyna, cysteina i metionina, oraz białek; bierze udział w fotosyntezie oraz syntezie białek i cukrów.
 • Jest ważnym elementem komórek roślinnych oraz istotnie wpływa na zwiększenie mrozoodporności.
Znaczenie w żywieniu roślin sadowniczych

Brak siarki powoduje spadek tolerancji roślin na stres wywołany niską/wysoką temperaturą lub suszą; mniejszą odporność roślin na choroby i szkodniki; niedobór siarki w glebie obniża także wykorzystanie dostępnego azotu.

Objawy i przyczyny niedoboru
 • Liście początkowo jasnozielone, następnie żółkną – chlorozy na najmłodszych górnych liściach.
 • Nerwy na blaszce liściowej mogą być jaśniejsze lub czerwonawe.
 • Słabszy wzrost i obniżenie plonowania.
 • Niska zawartość siarki na glebach bardzo lekkich, (zagrożenie stratami), gleby średnie i ciężkie –mniejsze straty.

Dawki stosowanych nawozów powinny być określane na podstawie wymagań pokarmowych roślin i zasobności gleby w ten składnik.

Technologia:
Funkcja fizjologiczna
 • Uczestniczy w procesach podziału komórek, zapyleniu i zapłodnieniu kwiatów oraz metabolizmie wapnia.
 • Uczestniczy w metabolizmie cukrów i auksyn.
Znaczenie w żywieniu warzyw

Wysokie: brokuł, brukiew, burak ćwikłowy, gorczyca, kalafior, kapusty, rzepa, rzodkiewka, seler, brokuł

Średnie: cebula, kukurydza, marchew, pasternak, pomidor, sałata, szparag, szpinak, ziemniak

 • Deficyt boru istotnie pogarsza jakość warzyw. W nadmiarze jest bardzo fitotoksyczny.
Objawy i przyczyny niedoboru
 • Różnego rodzaju suche zgnilizny na najmłodszych organach, zamieranie liści sercowych buraka ćwikłowego i brokuła.
 • Sucha zgnilizna wierzchołkowa papryki i pomidora, zasychanie kwiatów, brak wiązania róż u brokuła i kalafiora. Puste przestrzenie w korzeniach selera, ciemnienie korzeni marchwi i selera.
 • Większość gleb Polski zawiera za mało boru.
Funkcja fizjologiczna
 • Uczestniczy w procesach oddychania i przemianach energii w komórkach.
 • Podnosi odporność na choroby grzybowe.
Znaczenie w żywieniu warzyw

Wysokie: burak ćwikłowy, sałata, cebula, szpinak, czosnek

Średnie: brokuł, brukselka, marchew, kalafior, seler, ogórek, pasternak, rzodkiewka, kukurydza, ziemniak, rzepa

 • Niedobór miedzi uniemożliwia normalny rozwój roślin.
Objawy i przyczyny niedoboru
 • Efektem niedoboru miedzi jest zahamowanie wzrostu roślin.
 • Liście przybierają zabarwienie niebieskozielone.
 • Blaszki środkowych i górnych liści zwijają się wzdłuż nerwów, ich powierzchnia jest zredukowana.
 • Brzegi liści podwijają się ku górze, a następnie liście usychają i opadają.
Funkcja fizjologiczna
 • Żelazo uczestniczy w procesie syntezy chlorofilu.
 • Jako składnik wielu enzymów pierwiastek ten jest odpowiedzialny za procesy oksydacyjno-redukcjne związane z fotosyntezą i oddychaniem.
Znaczenie w żywieniu warzyw

Wysokie: fasola, burak ćwikłowy, brokuł, kalafior, szpinak, sałata, pomidor, papryka, ogórek

Średnie: kapusty, kukurydza, szparag

 • Brak syntezy chlorofilu powoduje spowolnienie wzrostu i w konsekwencji spadek plonowania. Największe problemy występują w uprawach pod osłonami. Konieczność stosowania schelatowanych form tego mikroskładnika.
Objawy i przyczyny niedoboru
 • Typowym objawem jest chloroza najmłodszych liści, które początkowo stają się jasnozielone, następnie żółkną i bieleją.
 • Nerwy liściowe i tkanka do nich przylegająca początkowo pozostają zielone.
 • Niedobór przyswajalnych form żelaza może się zaznaczyć w glebach o wysokim odczynie (pH) i węglanowych, a problemy z jego pobieraniem gdy brakuje powietrza w glebie.
Funkcja fizjologiczna
 • Bierze udział w procesach oddychania i przemianach energetycznych w komórkach.
 • Jest składnikiem chlorofilu i uczestniczy w fotosyntezie.
Znaczenie w żywieniu warzyw

Wysokie: cebula, fasola, sałata, szpinak, por, kapusta, rzodkiewka, ziemniak

Średnie: brokuł, brukselka, groch, kalafior, kapusty , kukurydza, ogórek, pomidor, rzepa, seler, ziemniak

 • Deficyt manganu powoduje zmniejszenie intensywności fotosyntezy, co w konsekwencji wpływa na obniżenie plonowania.
Objawy i przyczyny niedoboru
 • Niedobory występują głównie na najmłodszych częściach roślin w postaci chlorozy miedzyżyłkowej, bardzo podobnej do deficytu żelaza.
 • Problemy mogą wystąpić na glebach świeżo wapnowanych oraz przy wysokim pH; na glebach lekkich i zlewnych z deficytem tlenu, podczas okresu chłodów.
 • Nadmiar jest fitotoksyczny.
Funkcja fizjologiczna
 • Jest aktywatorem enzymów reduktaz biorących udział w metabolizmie azotu w roślinach.
 • Brak powoduje nadmierne gromadzenie azotu mineralnego aż do toksycznego poziomu.
 • Niezbędny do produkcji pyłku i kiełkowania nasion.
Znaczenie w żywieniu warzyw

Wysokie: brokuł, burak ćwikłowy, rzodkiewka, cebula, kalafior, sałata, szpinak

Średnie: fasola, groch, kapusta, kukurydza, pomidor, rzepa, rzodkiewka

 • Składnik szczególnie ważny w uprawie warzyw kapustowatych. Jego brak może szczególnie mocno ograniczyć plonowanie brokuła i kalafiora oraz pogorszyć jakość kapust, szpinaku i sałat z powodu nadmiaru azotanów
Objawy i przyczyny niedoboru
 • Rozwijające się liście mają zredukowaną blaszkę liściową, są wąskie, a ich brzegi wykrzywione.
 • Pomiędzy nerwami powstają chlorotyczne plamy.
 • Przy silnym niedoborze molibdenu blaszki liściowe są silnie zredukowane i wytwarzają się tylko nerwy główne – biczykowatość kalafiora i brokułu.
 • Róże są małe, słabej jakości lub nie wytwarzają się wcale, wierzchołki wzrostu roślin często zamierają.
 • Główny czynnik utrudniający pobieranie molibdenu to zbyt niskie pH i nadmiar siarczanów.
Funkcja fizjologiczna
 • Uczestniczy w przetwarzaniu kwasów organicznych, syntezie chlorofilu i witamin, wpływa na procesy wzrostu i rozwoju.
Znaczenie w żywieniu warzyw

Wysokie: cebula, kukurydza, szpinak, brokuł

Średnie: burak ćwikłowy, fasola, ogórek, pomidor, sałata, ziemniak

 • Dobre odżywienie cynkiem zwiększa odporność na choroby i szkodniki.
Objawy i przyczyny niedoboru
 • Typowym objawem jest karłowatość liści, skrócenie ogonków liściowych i międzywęźli.
 • Rośliny są bardzo intensywnie zielone.
 • Jego niedobory występują najczęściej na glebach zawierających dużo wapnia oraz tam, gdzie zastosowano za duże dawki nawozów fosforowych.
Funkcja fizjologiczna
 • Jest pierwiastkiem budulcowym odpowiedzialnym za prawidłowe wykształcanie blaszek środkowych łączących komórki.
Znaczenie w żywieniu warzyw

Wysokie: pomidor, papryka, kapusta pekińska i brukselska, sałata masłowa, marchew, ogórek

Średnie: brokuł, burak ćwikłowy, cebula, kalafior, szpinak

 • Podnosi odporność na patogeny oraz uszkodzenia mechaniczne, a także polepsza trwałość rozbiorczą i zdolność przechowalniczą.
Objawy i przyczyny niedoboru
 • Objawy są bardzo charakterystyczne.
 • U pomidora i papryki to sucha zgnilizna wierzchołkowa owoców w postaci ciemnych, skórzastych zapadniętych plam na wierzchołku owocu.
 • U sałaty i kapusty pekińskiej – tipburn, czyli brzegowe zamieranie liści.
 • Niedobory wynikają z powodu problemów z pobieraniem i transportem wapnia.
Funkcja fizjologiczna
 • Podstawowy składnik chlorofilu, uczestniczy w procesie fotosyntezy i oddychania.
Znaczenie w żywieniu warzyw

Wysokie: cebula, sałata, szpinak, pomidor, ogórek, brokuł, kalafior, brukselka, kapusty

Średnie: groch, fasola, kukurydza, rzepa, seler, burak ćwikłowy, por, ziemniak

 • Braki magnezu powodują istotne zmniejszenie plonowania z powodu zmniejszenia intensywności fotosyntezy i podatność na suszę.
Objawy i przyczyny niedoboru
 • Typowym objawem jest chloroza międzyżyłkowa, zaczynają się na starszych liścia, ponieważ składnik ulega reutylizacji do młodszych organów.
 • Większość polskich gleb jest zbyt mało zasobna w magnez, problemy z jego pobieraniem powoduje antagonizm jonowy innych kationów (amonu, potasu, wapnia).
Funkcja fizjologiczna
 • Składnik wielu aminokwasów i białek. Odpowiada za fotosyntezę oraz syntezę cukrów i białek.
Znaczenie w żywieniu warzyw

Wysokie: kapusty, kalafior, brokuł, chrzan, rzodkiewka, cebula, por, czosnek

Średnie: ogórek, pomidor, groch, fasola, seler, ziemniak, burak ćwikłowy

 • Poprawia walory smakowe warzyw cebulowych i kapustowatych.
Objawy i przyczyny niedoboru
 • Objawy deficytu są bardzo podobne do braku azotu, ale występują na młodszych liściach, ponieważ siarka jest średnio ruchliwa.
 • Liście mają barwę jasnozieloną do żółtej, nerwy są czasami jaśniejsze od blaszki i mogą być czerwonawe.
 • Liście są sztywne i kruche, mają skrócone krótkopędy.
 • Coraz więcej gleb jest ubogich w siarkę.

Problemy z prawidłowym odżywieniem mikroskładnikami występują głównie na lżejszych glebach w intensywnych płodozmianach, gdzie nie stosuje się nawożenia organicznego. Zapotrzebowanie współczesnych odmian warzyw na mikroskładniki jest znacznie większe niż dawniej. Stosowanie nawadniania, przyczyniające się do wzrostu plonu, zwiększa również potrzeby pokarmowe na mikroskładniki.

Kalkulator nawozowy

Sprawdź, ile składników pokarmowych dostarczysz roślinom stosując nawozy ADOB®

Nawóz
Ilość dostarczonych składników pokarmowych (g/ha)
Liczba zabiegów w sezonie
Jednorazowa dawka w zabiegu (l/kg/ha)
Suma dostarczonych składników pokarmowych (g/ha)
Nawóz
Liczba zabiegów w sezonie
Jednorazowa dawka w zabiegu (l/kg/ha)
Nawóz
Liczba zabiegów w sezonie
Jednorazowa dawka w zabiegu (l/kg/ha)