Jakość ADOB

Produkujemy nawozy o najwyższej jakości – jakości ADOB®

jakosc adob

Ścisła kontrola jakości surowców i zintegrowana, wieloetapowa kontrola jakości produktów.

jakosc adob

Unikatowe procesy produkcji: mikrogranulacja spiralna oraz krystalizacja taśmowa.

jakosc adob

Zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych w procesach produkcji.

jakosc adob

Precyzyjnie opracowane składy dla różnych gatunków roślin i do różnych zastosowań.

jakosc adob

Zaawansowane procesy technologiczne.

jakosc adob

„Nawozy WE” spełniają wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nr 2003/2003*. Oznaczenie „Nawóz WE” to potwierdzenie najwyższych norm i standardów jakości oraz pełnej zgodności z prawem międzynarodowym.

jakosc adob

Różne czynniki chelatujące: EDTA, DTPA, HBED i biodegradowalny IDHA.

jakosc adob

Chelatacja w 100%. To bardzo ważne, gdyż w przypadku chelatacji częściowej, np. 80%, część kationów metalu, która nie została schelatowana może w niekorzystnych warunkach, m.in. wysokiego pH, szybko uwstecznić się do form nieprzyswajalnych dla roślin.

jakosc adob

Jednorodne i powtarzalne partie produktów.

Kontrola jakości – gwarancja dostarczenia produktów o najwyższej jakości

Jakość surowców ma bardzo istotny wpływ na końcową jakość produkowanych przez nas nawozów. Do badania jakości surowców przywiązujemy szczególnie dużą wagę, bowiem do produkcji wykorzystujemy tylko te o najwyższej, niekwestionowanej jakości i czystości.

Produkowane nawozy badamy pod kątem cech fizykochemicznych (odczyn pH nawozu, gęstość nawozu, analiza sitowa), jak również przeprowadzamy wyspecjalizowane badania dla nawozów określone w Rozporządzeniu Unijnym 2003/2003. Nasze laboratorium wyposażone jest w aparat ICP-OES (indukcyjnie sprzężona plazma), dzięki któremu sprawdzamy w nawozach zawartość takich składników pokarmowych jak: magnez, bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk. Oznaczane są również takie pierwiastki jak: wapń, potas, fosfor i siarka. Oznaczenia te wykonywane są zarówno na ICP jak i zamiennie na chromatografii jonowej (IC). Mikroskładniki pokarmowe w naszych nawozach są schelatowane w 100%, i dla potwierdzenia tego, dla każdej partii nawozu, sprawdzamy zawartość czynnika chelatującego. Badania te wykonywane są zgodnie z normą PN-EN, na aparacie HPLC (wysokosprawna chromatografia cieczowa). Mając obie dane – stężenie mikroskładnika pokarmowego oraz stężenie czynnika chelatującego – można określić stosunek mikroskładnika pokarmowego do czynnika chelatujacego. W naszych nawozach stosunek ten zawsze wynosi 1:1.

Nawozy ADOB® charakteryzują się niską zawartością metali ciężkich, i ważnym etapem kontroli jakości naszych nawozów jest właśnie badanie zawartości metali ciężkich. Badania te wykonywane są na aparacie do absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA) z piecem grafitowym.