Dlaczego stosować chelaty

1

Szybkie wchłanianie

Mikroelementy w formie chelatu są szybciej wchłaniane przez liść i tym samym łatwiej przyswajane przez rośliny niż mikroelementy dostarczane roślinom w innych formach.

2

Tolerancja

Rośliny dobrze tolerują chelaty, w przeciwieństwie do soli mineralnych, których złe zastosowanie może spowodować poparzenia liści.

3

Dobra rozpuszczalność

Są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie. Tworzą klarowne roztwory, bez osadów oraz wytrąceń, i nie zapychają filtrów opryskiwacza.

4

Dobra mieszalność

Dobrze mieszają się z wieloma środkami ochrony roślin oraz z innymi nawozami dolistnymi, mogą być stosowane w różnych mieszaninach zbiornikowych (zawsze należy sprawdzać zalecenia mieszania na etykiecie produktowej).

5

Stabilność

Są stabilne nawet w niesprzyjających warunkach glebowych, np. chelat Fe(III) HBED pozostaje stabilny w glebach wapiennych o odczynie zasadowym i w roztworach do pH 12.

6

Wysoka przyswajalność

W porównaniu do innych form chemicznych wysoka przyswajalność chelatów obniża koszty odżywiania roślin. Przy małej dawce możemy uzyskać najlepszy końcowy efekt nawożenia.

Porównanie rozpuszczalności chelatów i nawozów w formie siarczanów

Nawóz w formie siarczanu – ZnSO4 · 7H2O (roztwór 0,3%) Rozpuszczalność 0,3% roztworu ZnSO4 · 7H2O w zależności od pH cieczy. Obserwacje bezpośrednio po przygotowaniu.

Nawóz w formie siarczanu – ZnSO4 · 7H2O (roztwór 0,3%)
Rozpuszczalność 0,3% roztworu ZnSO4 · 7H2O w zależności od pH cieczy. Obserwacje 15 minut po przygotowaniu.

Nawóz w formie chelatu – ADOB® 2.0 Zn IDHA (roztwór 0,3%) W przypadku roztworu ADOB® 2.0 Zn IDHA nawet po 5 godzinach pozostaje on nadal klarowny, i to niezależnie od pH cieczy.

Rośliny pobierają nawozy w formie jonowej. Jeżeli nawóz nie rozpuszcza się w 100% lub po rozpuszczeniu wytrąca się osad (siarczan cynku powyżej), oznacza to, że roślina nie pobierze w pełni zawartych w nim składników pokarmowych, a skuteczność takiego nawozu będzie niska.

Porównanie stabilności chelatów i nawozów w formie soli

Zachowanie nawozów schelatowanych w roztworach o wysokim pH

Oddziaływanie chelatu cynku z jonami wodorotlenkowymi w wysokim pH
W roztworach do oprysku o wysokim pH jon cynku chroniony jest w postaci chelatu przed niekorzystnym wpływem jonów OH.

Oddziaływanie chelatu manganu z jonami fosforanowymi
W roztworach do oprysku w obecności fosforanów, pochodzących np. z nawozów NPK, MAP lub MPK, jon manganu chroniony jest dzięki temu, że występuje w postaci chelatu.

Zachowanie nawozów w formie soli w roztworach o wysokim pH

Oddziaływanie jonu cynku w roztworach o wysokim pH
W roztworach o wysokim pH, gdzie jony cynku nie są chronione przez czynnik chelatujący, powstaje osad wodorotlenku cynku Zn(OH)2. Taka forma cynku nie jest pobierana przez roślinę. Roztwór staje się mętny, na dnie zbiornika gromadzi się osad, co utrudnia przeprowadzenie oprysku.

Oddziaływanie jonu manganu z jonami fosforanowymi
W roztworach w obecności jonów fosforanowych, gdzie mangan nie jest chroniony przez czynnik chelatujący, powstaje osad fosforanu manganu Mn3(PO4)2. Taka forma manganu nie jest pochłaniana przez roślinę. Roztwór staje się mętny, na dnie zbiornika gromadzi się osad, co utrudnia przeprowadzenie oprysku.

Oddziaływanie chelatu manganu z jonami fosforanowymi
W roztworach do oprysku w obecności fosforanów, pochodzących np. z nawozów NPK, MAP lub MPK, jon manganu chroniony jest dzięki temu, że występuje w postaci chelatu.

Oddziaływanie jonu manganu z jonami fosforanowymi
W roztworach w obecności jonów fosforanowych, gdzie mangan nie jest chroniony przez czynnik chelatujący, powstaje osad fosforanu manganu Mn3(PO4)2. Taka forma manganu nie jest pochłaniana przez roślinę. Roztwór staje się mętny, na dnie zbiornika gromadzi się osad, co utrudnia przeprowadzenie oprysku.

Rekomendowane stosowanie chelatów

Rekomendowane zastosowanie chelatów ADOB® w zależności od pH gleby

Przesuń na boki, aby zobaczyć całość

gesture_009-swipe-finger-hand-arrow-left-right-touch Created with Sketch.
pH gleby IDHA EDTA DTPA HBED
Fe Cu, Zn, Mn Fe Cu, Zn, Mn Fe Cu, Zn, Mn
<6,5 +++ +++ +++ +++ + +
6,5-7,5 ++ ++ +++ +++ +
>7,5 + + +++

Rekomendowane zastosowanie chelatów ADOB® w zależności od sposobu nawożenia

Przesuń na boki, aby zobaczyć całość

gesture_009-swipe-finger-hand-arrow-left-right-touch Created with Sketch.
Sposób nawożenia IDHA EDTA DTPA HBED
Dolistnie +++ +++
Doglebowo ++ ++ +++ +++
Fertygacja ++ ++ +++ +++
Hydroponika ++ ++ +++ ++
Rekomendacja

+++ bardzo wysoka
++ wysoka
+ umiarkowana
 brak