Fertygacja

Termin fertygacja wywodzi się z języka angielskiego – fertigation i powstał z połączenia dwóch słów fertilisation – czyli nawożenie, oraz irrigation – czyli nawadnianie.

Fertygacja to stosowanie nawożenia podczas nawadniania przy użyciu systemów nawadniających. Jej istotą jest połączenie dokarmiania roślin z potrzebami wodnymi roślin. Fertygacja jest powszechnym sposobem nawożenia upraw ogrodniczych pod osłonami oraz upraw na podłożach inertnych. Jest także wykorzystywana do nawożenia upraw warzyw polowych, upraw sadowniczych, plantacji roślin jagodowych i szkółek roślin ozdobnych.

Fertygacja to wysoce efektywny sposób dostarczania składników pokarmowych roślinom. Dzięki możliwości precyzyjnego ustalenia dawek nawozowych i szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby roślin jest to także bardzo ekonomiczna metoda nawożenia. Prawidłowo opracowany program nawożenia bazuje na aktualnych wynikach analizy wody i podłoża.

Zalety fertygacji

1

Możliwość stosowania mniejszych dawek nawozów w stosunku do nawożenia tradycyjnego, i w efekcie obniżenie kosztów nawożenia oraz zmniejszenie presji na środowisko glebowe.

2

Szybkość dostarczenia składników pokarmowych do strefy korzeniowej roślin i możliwość ich natychmiastowego pobrania przez rośliny; wzrost efektywności nawożenia.

3

Równomierne dostarczanie pierwiastków w formie rozpuszczonej w wodzie bezpośrednio do strefy korzeniowej roślin, dzięki czemu wzrost roślin jest bardziej wyrównany.

4

Precyzyjne żywienie roślin – skład pożywki dopasowany jest do aktualnych potrzeb roślin i zmieniających się warunków uprawy, zawiera także optymalne proporcje pomiędzy poszczególnym składnikami pokarmowymi.

5

Dostarczanie składników pokarmowych w dawkach, które mogą być od razu wykorzystane przez rośliny.

6

Łatwość zmiany składu pożywki w zależności od fazy rozwojowej roślin.

7

Swoboda regulowania wielkości dawek i częstotliwości nawożenia.

8

Szybkie przywrócenie równowagi jonowej w roślinie.

9

Nawożenie roślin roztworami o niskich stężeniach, co chroni rośliny przed stresami wywołanymi nadmierną koncentracją soli w podłożu lub w glebie.

10

Możliwość utrzymania zasolenia podłoża na poziomie bezpiecznym dla roślin.

11

Obniżenie pracochłonności nawożenia – pełna automatyzacja.