Portfolio overview

Główne cechy i właściwości techniczne chelatów ADOB®

Przesuń na boki, aby zobaczyć całość

gesture_009-swipe-finger-hand-arrow-left-right-touch Created with Sketch.
Cechy chelatówIDHAEDTADTPAHBED
Światowy patent ADOB®taknienietak, Fe 7%
Biodegradowalnetaknienienie
Technologia 2.0taknienienie
Mikrogranulowane, wolne od pyłówtaktaktaknie, mikrokrystalizacja
Rozpuszczalność w 20°C700-750 g/l600-1700 g/l550-1800 g/l55 g/l
Gęstość (kg/m³)750-950800-950750-900800-850
Nie zawierają anionów Cl, SO4-2, NO3taknienietak
Sodowetaktaktaktak
Potasowenietaktaknie
Amonowenietaktaknie
Stała trwałości dla żelaza (Fe)10-1810-2310-2510-39
Zastosowanie doglebowetaktaktaktak
Zastosowanie dolistnetaktaknienie
Fertygacja, hydroponikataktaktaktak
Dopuszczalne pH glebymax. 7,5 (Fe max. 6,5)max. 7,5 (Fe max. 6,5)6,5-7,5>7,5-12
Pojedyncze chelatytaktaktylko Fe i Mntylko Fe i Zn
Czyste chelaty, mieszanki chelatówtaktaktaknie
Płynnetaktaktakwyłącznie jako składnik mieszaniny, brak formy pojedynczej
Mieszalność z pestycydami
zgodnie z tabelą mieszania i próbą testową
Stopień chelatacji100%100%100%100%
Zawartość izomerów orto-ortotylko biodegradowalne SSnienienie