Portfolio overview

Główne cechy i właściwości techniczne chelatów ADOB®

Przesuń na boki, aby zobaczyć całość

gesture_009-swipe-finger-hand-arrow-left-right-touch Created with Sketch.
Cechy chelatów IDHA EDTA DTPA HBED
Światowy patent ADOB® tak nie nie tak, Fe 7%
Biodegradowalne tak nie nie nie
Technologia 2.0 tak nie nie nie
Mikrogranulowane, wolne od pyłów tak tak tak nie, mikrokrystalizacja
Rozpuszczalność w 20°C 700-750 g/l 600-1700 g/l 550-1800 g/l 55 g/l
Gęstość (kg/m³) 750-950 800-950 750-900 800-850
Nie zawierają anionów Cl-, SO4-2, NO3- nie tak nie tak
Sodowe tak tak tak tak
Potasowe nie tak tak nie
Amonowe nie tak tak nie
Stała trwałości dla żelaza (Fe) 10-18 10-23 10-25 10-39
Zastosowanie doglebowe tak tak tak tak
Zastosowanie dolistne tak tak nie nie
Fertygacja, hydroponika tak tak tak tak
Dopuszczalne pH gleby max. 6,5 max. 6,5 6,5-7,5 >7,5-12
Pojedyncze chelaty tak tak tylko Fe i Mn tylko Fe i Zn
Czyste chelaty, mieszanki chelatów tak tak tak nie
Płynne tak tak tak wyłącznie jako składnik mieszaniny, brak formy pojedynczej
Mieszalność z pestycydami zgodnie z tabelą mieszania i próbą testową
Stopień chelatacji 100% 100% 100% 100%
Zawartość izomerów orto-orto tylko biodegradowalne SS nie nie nie