Technologie produkcji

Nasze nawozy produkujemy w 2 nowoczesnych zakładach produkcyjnych – w Poznaniu i we Wrocławiu-Złotnikach.

 

Technologia produkcji nawozów mikrogranulowanych

Produkcja nawozów mikrogranulowanych odbywa się przy zastosowaniu nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie instalacji produkcyjnych. W stosowanych technologiach występuje połączenie dwóch procesów: suszenia rozpyłowego i granulacji na złożu fluidalnym. Instalacje pracują w trybie ciągłym, co znacznie zwiększa efektywność całego procesu. Wyszkolony personel i zaawansowana aparatura kontrolno-pomiarowa, automatyka oraz odpowiednie oprogramowanie dbają o prawidłowy przebieg powstawania mikrogranulatu. Proces produkcji jest prowadzony w systemie zamkniętym, co oznacza, że nie ma możliwości wprowadzenia zanieczyszczeń z zewnątrz. Ogólnie każda instalacja odpowiedzialna za produkcję mikrogranulatu składa się z grup, które możemy rozróżnić według zachodzącego wewnątrz procesu technologicznego:

  • Pierwsza z nich odpowiedzialna jest za magazynowanie roztworu nawozowego – zbiorniki są przystosowane do przechowywania roztworu w warunkach zimowych oraz letnich. Następnym elementem jest rozbudowany i sterowany automatycznie układ dozowania surowca płynnego do komory suszenia i granulacji.
  • Drugą sekcją jest komora suszenia i granulacji, w której następuje rozpylenie cieczy i odparowanie wody z roztworu nawozowego w strumieniu ogrzanego powietrza, jednocześnie zachodzi proces powiększania się drobiny ciała stałego i granulacja mokra.
  • Ostatnią sekcją instalacji produkcyjnej jest część zajmująca się transportem pneumatycznym oraz dostosowaniem materiału sypkiego do postaci produktu końcowego – jednorodnej kolorystycznie i chemicznie, pozbawionej pyłu granuli o kształcie maliny, której wielkość mieści się w granicach 0,3-0,9 mm.

Technologia produkcji chelatów HBED

Wieloetapowa, unikatowa technologia syntezy czynnika chelatującego HBED jest przedmiotem światowego patentu naszej firmy. Proces technologiczny przebiega w reaktorach chemoodpornych z użyciem zaawansowanych procesów technologii organicznej, włącznie z recyklingiem rozpuszczalnika organicznego oraz wody. Zastosowane surowce chemiczne i procesy jednostkowe pozwalają na uzyskanie czynnika chelatującego o wysokiej czystości, nie zawierającego izomerów orto-orto, orto-para i para-para. Technologia produkcji chelatów HBED pozwala na wytworzenie produktów w postaci płynnej – Fe(III) HBED 3% oraz w postaci stałej – Fe(III) HBED 7%. Pierwotnie uzyskany chelat mikroelementowy w postaci płynnej poddawany jest procesowi krystalizacji i suszenia w celu uzyskania rozpuszczalnego mikrogranulatu. Uzyskany produkt końcowy charakteryzuje się wysoką stabilnością w warunkach nawożenia glebowego, a także w roztworach hydroponicznych. Produkcja chelatu mikroelementowego Fe(III) HBED w ADOB® jest pierwszą na świecie wdrożoną technologią otrzymywania tego chelatu, będącego alternatywą dla Fe(III) EDDHA i Fe(III) EDDHMA.

Technologia produkcji nawozów krystalicznych

Krystaliczne nawozy NPK są produkowane na specjalnie do tego celu zaprojektowanej instalacji. W skład instalacji produkcyjnej wchodzi wiele urządzeń m.in.: elektrowciągi, wagodozowniki, transportery ślimakowe, kosz zasypowy, mieszalnik z elektrowciągiem, kosz spustowy oraz system odpylania i workowania. Wagodozowniki zapewniają ścisłe dozowanie określonej ilości surowca, a także gwarantują uzyskanie odpowiedniego końcowego składu nawozu. Proces produkcji prowadzony jest w kilku etapach. W pierwszym etapie przygotowywane są surowce i umieszczane w wagodozownikach. W następnym etapie surowce są transportowane do kosza zasypowego i dozowane do mieszalnika. Po dokładnym wymieszaniu składników nawóz jest transportowany na linię workującą. Stałe nawozy NPK z dodatkiem mikroelementów są fizyczną mieszaniną nieorganicznych surowców (pochodzenia polskiego i zagranicznego), siarczanu magnezu oraz chelatów EDTA i IDHA. Surowce wykorzystywane do produkcji nawozów podlegają ścisłej kontroli jakościowej pod kątem składu, zawartości wilgoci, uziarnienia oraz rozpuszczalności. Kontrola jakości gotowego wyrobu jest przeprowadzana przez nasz dział kontroli jakości przed rozpoczęciem workowania. Po zatwierdzeniu zgodności składu ze specyfikacją produktową produkt jest dopuszczany do sprzedaży.
 

Technologia produkcji nawozów płynnych

Produkcja nawozów płynnych opiera się na własnych rozwiązaniach technologicznych. Głównymi aparatami instalacji produkcyjnej są zbiorniki technologiczne surowców płynnych, reaktory o różnych pojemnościach roboczych oraz zbiorniki magazynowe wyrobów gotowych. Do produkcji nawozów płynnych stosowane są surowce polskich i zagranicznych producentów, kwasy i zasady mineralne oraz surowce pomocnicze. Proces produkcji prowadzony jest w kliku etapach. W pierwszej kolejności do reaktora dozowane są surowce płynne. Po ich wymieszaniu rozpoczyna się dozowanie ciał stałych. W trakcie procesu produkcji kontrolowana jest temperatura i pH produkowanego nawozu. Po rozpuszczeniu ciał stałych do reaktora dozowane są mikroelementy w formie chelatów, później następuje dwuetapowy proces usuwania zanieczyszczeń oraz ich filtracji. Na koniec przeprowadzana jest korekta pH i gęstości nawozu. Kolejność dozowania surowców oraz ich proporcje, czas mieszania i grzania zależą od rodzaju produkowanego nawozu. Po ochłodzeniu nawóz jest pompowany do zbiorników magazynowych.

Technologia produkcji siarczanu magnezu, azotanu wapnia i azotanu magnezu

Produkcja azotanu magnezu i azotanu wapnia oraz siarczanu magnezu odbywa się według opatentowanych technologii umożliwiających ich otrzymanie zarówno w postaci płynnej, jak i stałej. Uzyskane w procesie technologicznym roztwory azotanu i siarczanu magnezu oraz azotanu wapnia poddaje się obróbce chemicznej i termicznej w celu oczyszczenia mieszaniny poreakcyjnej z pozostałości substancji nierozpuszczalnych i metali ciężkich. W drugim etapie odparowuje się nadmiar wody do uzyskania optymalnych do krystalizacji stężeń wapnia oraz magnezu. Tak przygotowany półprodukt poddawany jest krystalizacji i suszeniu. Produkowany u nas siarczan magnezu występuje w dwóch formach: krystalicznej, jako sól siedmiowodna, oraz w formie mikrogranulatu, jako sól dwuwodna.

Azotan wapnia (forma dwuwodna) oraz azotan magnezu (forma sześciowodna) produkowane są w formie stałej w oparciu o technologię ciągłej krystalizacji w temperaturze krystalizacji stopu. Unikatowa postać krystalizowanych soli, płatki oraz pastylki są charakterystyczną cechą naszych technologii. Produkty charakteryzują się wysoką czystością, brakiem substancji antyzbrylających oraz niskim stężeniem metali ciężkich. Zastosowanie procesów krystalizacyjnych i uzyskanie produktów w postaci płatków umożliwia komponowanie mieszanin azotanów wapnia i magnezu w postaci stałej wg indywidualnych potrzeb odbiorcy.

Połączenie procesów krystalizacji z dodatkiem nawozów mikroelementowych w formie schelatowanej pozwala na produkcję pochodnych azotanów wapnia i magnezu wzbogaconych o niezbędne do prawidłowego funkcjonowania roślin mikroskładniki pokarmowe.

Struktura mikrogranulatu w formie maliny

ikony

Łatwo i szybko rozpuszczalna w wodzie

ikony

Doskonała, wyrównana, wolna od zanieczyszczeń i pyłów, o charakterystycznej, powtarzalnej strukturze maliny

ikony

Produkowana z poszanowaniem środowiska naturalnego, przy małym wykorzystaniu amoniaku, niskim zużyciu energii elektrycznej i bez użycia szkodliwych formaldehydów

Mikrogranule nawozu pod skaningowym mikroskopem elektronowym