RODO – klauzula informacyjna

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu:
  •  wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO, oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, określonego na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • rozliczeń rachunkowych i podatkowych na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO, przez okres 6 lat od daty wykonania umowy,
  • marketingu usług własnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, do czasu zakończenia obowiązywania umowy lub cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych.
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (61-070) przy ul. Kołodzieja 11, KRS 0000292205, REGON 300701408. Aby się z nami skontaktować, prosimy napisać e-mail na adres: office@adob.com.pl, lub zadzwonić pod nr tel.: 61 650 31 66.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO. Posiada Pan/Pani także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy i marketingu usług własnych. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy oraz marketing usług własnych administratora. Podanie danych w zakresie określonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności prawa podatkowego, jest obowiązkowe.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są obsługujące administratora firmy kurierskie, hostingodawcy, zewnętrzne przedsiębiorstwa transportowe, agencje reklamowe, faktorzy.