Chelaty DTPA

Zobacz więcej informacji o naszych chelatach – wybierz czynnik chelatujący

Chelaty DTPA do nawożenia doglebowego, fertygacji i hydroponiki wszystkich upraw.

Struktura przestrzenna chelatu Fe DTPA

DTPA jest jednym z silniejszych kwasów aminopolikarboksylowych. Połączenia DTPA z jonami metali dwu- i trójwartościowymi są bardzo trwałe i tworzą struktury przestrzenne. Animacja przedstawia strukturę przestrzenną chelatu Fe(III) DTPA. Atomy donorowe czynnika chelatującego są rozmieszczone w wierzchołkach oktaedru, tworząc wiązania koordynacyjne i jonowe, które otaczają atom metalu. Kwas aminopolikarboksylowy DTPA posiada aż siedem atomów ligandowych (cztery atomy tlenu i trzy atomy azotu). W środku oktaedru, wyznaczonym przez punkt przecięcia osi symetrii, położony jest atom żelaza (oznaczony kolorem szarym). Na płaszczyźnie przecinającej atom żelaza rozmieszczone są w narożnikach kwadratu dwa donorowe atomy tlenu, pochodzące od grup karboksylowych (kolor czerwony), i dwa donorowe atomy azotu (kolor zielony), pochodzące od grupy aminowej czynnika chelatującego. Na tej samej płaszczyźnie rozmieszczony jest również trzeci atom azotu, pochodzący z molekuły DTPA. W obu wierzchołkach oktaedru położone są dwa pozostałe atomy tlenu czynnika chelatującego. Atom żelaza związany z atomami donorowymi czynnika chelatującego tworzy heterocykliczne pięciokleszczowe pierścienie. W skład pierścieni wchodzą: atom żelaza, atom tlenu, jeden lub dwa atomy azotu i jeden lub dwa atomy węgla (kolor czarny), pochodzące z cząsteczki DTPA.

Utworzona w ten sposób struktura przestrzenna zapewnia wysoką stabilność mikroelementu w roztworach wodnych przeznczonych nie tylko do fertygacji, ale również do aplikacji doglebowych.

C – Węgiel, N – Azot, H – Wodór, Fe – Żelazo, O – Tlen

Chelaty ADOB® DTPA

Edytuj
PierwiastekMarkaForma
FeADOB® Fe(NH4)2 DTPA – 6%płynna
ADOB® Fe DTPA – 7%mikrogranulat
ADOB® FeK DTPA – 11%mikrogranulat
ADOB® Fe DTPA – 11%mikrogranulat
MnADOB® Mn DTPA – 3,5%płynna
ADOB® Mn DTPA – 7%mikrogranulat
ZnADOB® Zn DTPA – 3,6%płynna