Chelaty HBED

Zobacz więcej informacji o naszych chelatach – wybierz czynnik chelatujący

Chelaty Fe i Zn do stosowania doglebowego na glebach zasadowych i silnie zasadowych, fertygacji i hydroponiki.

Struktura przestrzenna chelatu Fe HBED

Czynnik chelatujący HBED tworzy struktury przestrzenne z jonami dwu- i trójwartościowymi, takimi jak cynk(II) i żelazo(III). W trakcie procesu chelatacji, czyli wiązania metalu mikroelementowego z czynnikiem chelatującym, powstaje oktaedryczna struktura przestrzenna. Na jednej płaszczyźnie znajduje się atom żelaza (kolor szary) związany atomami donorowymi: dwoma atomami azotu (kolor zielony) i dwoma atomami tlenu (kolor czerwony), pochodzącymi od grup fenolanowych.
W następnym etapie chelatacji żelazo jest wiązane dwoma atomami tlenu (kolor czerwony), pochodzącymi od grup karboksylowych, w pozycji aksjalnej i ekwatorialnej w stosunku do utworzonej płaszczyzny.

HBED nie posiada węgli chiralnych, i dzięki temu nie tworzy izomerów optycznych w połączeniu z metalami mikroelementowymi.

Utworzona w ten sposób struktura przestrzenna zapewnia wysoką stabilność mikroelementu w roztworach wodnych oraz w warunkach nawożenia doglebowego. Czerwony kolor Fe(III) HBED jest indykatorem obecności stabilnej formy żelaza w roztworze wodnym.

C – Węgiel, N – Azot, H – Wodór, Fe – Żelazo, O – Tlen

Chelaty ADOB® HBED

Edytuj
PierwiastekMarkaForma
FeADOB® Fe HBED – 3%płynna
ADOB® Fe HBED – 7%krystaliczna
ZnADOB® Zn HBED – 7%krystaliczna