Fundusze Europejskie

Fundusze europejskie

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego optymalizującego efektywność nawożenia w celu wzmocnienia potencjału produkcji roślinnej.

Cel projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz zakup aparatury badawczej umożliwiającej analizę parametrów fizykochemicznych, opracowanie prototypów i technologii suszenia nawozów mikroelementowych.

Beneficjent Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. z o.o. Sp. k.

www.mapadotacji.gov.pl

Opis projektu: Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach POIR i wykorzystaniu przewidywanych do uzyskania wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących optymalizacji efektywności nawożenia, zakłada się opracowanie prototypów nawozów mikroelementowych zawierających miedź, cynk, żelazo oraz mangan i schelatowanych biorozkładalnym czynnikiem z zawartością tensydów, dzięki opracowanej technologii suszenia w/w produktów w formie płynnej z jednoczesnym zachowaniem ich efektywności i biologicznych właściwości. W ramach projektu zakłada się utworzenie CBR oraz przewiduje się wyposażenie laboratorium badawczego umożliwiającego analizę parametrów fizykochemicznych wdrażanych nawozów mikroelementowych zawierających w składzie tensyd lub mieszaninę tensydów.

Wartość projektu: 13.756.566,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3.914.470,00 PLN