Aktualności

Kategoria: Warzywnicze

2% mniej warzyw gruntowych w sezonie 2021 – szacunek GUS 

GUS w ostatniej prognozie ocenił, że w tegorocznym sezonie ostateczny poziom zbiorów warzyw w skali całego kraju będzie zadowalający pomimo trudnego sezonu. Wysokie mogą być plony zwłaszcza odmian średnio-późnych i późnych. Warunki pogodowe, jakie dominowały w Polsce pod koniec czerwca oraz w lipcu sprzyjały bowiem szybkiemu przyrostowi masy biologicznej warzyw. Na obecnym etapie łączną produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) szacuje się na 3,9 mln t, tj. o ok 2% mniejszą w porównaniu do roku ubiegłego. Na ostateczny poziom zbiorów dominujący wpływ będą miały warunki pogodowe w kolejnych miesiącach okresu wegetacji. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, przewiduje się nieznaczne zmniejszenie produkcji większości podstawowych gatunków warzyw gruntowych w stosunku do ubiegłego sezonu.

Ocenia się, że tegoroczne zbiory kapusty nieznacznie przekroczą poziom 700 tys. t, a kalafiorów wyniosą ok. 145 tys. t. Zbiory cebuli, podobnie jak marchwi, oceniono na ok. 630 tys. t. Zbiory buraków w bieżącym sezonie oszacowano na niespełna 240 tys. t, natomiast pomidorów na ok. 160 tys. t. Poziom produkcji ogórków oceniony został na 120 tys. t. Łączne zbiory pozostałych gatunków warzyw szacuje się na ponad 1,2 mln t, przy czym największy udział w tej grupie mają: dynia, pietruszka, seler korzeniowy, a także brokuły i kukurydza cukrowa.