Aktualności

ADOB® Profit 18-18-18 + mikro OiW na „wymęczone” opadami i wiatrem warzywa

W ostatnich dniach wiele plantacji warzyw w różnych rejonach naszego kraju zostało podtopionych lub zalanych a także uszkodzonych przez grad. Problemy z zalanymi uprawami cebuli oraz innych warzyw dotykają podstawowych funkcji życiowych roślin, gdyż korzenie bez dostępu tlenu nie mogą spełniać swych podstawowych zadań. Najważniejsze w takich sytuacjach jest dostarczenie – jak najszybciej jak jest to możliwe – składników warunkujących przebieg fotosyntezy oraz oddychania, a z drugiej strony uzupełnienie dolistnie tych składników, które łatwo ulegają wymyciu (azot, bor, magnez) lub uwstecznieniu np. mangan. Na plantacjach, gdzie jest możliwy wjazd na pole zalecane jest zastosowanie nawożenia dolistnego w formie kompleksowej NPK z mikroelementami (np. ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro Owoce i Warzywa) a szczególnie manganem, molibden oraz borem i wapniem.