Aktualności

Alternarioza naci widoczna

W rejonach, gdzie była ostatnio wysoka temperatura (25-27 °C) i umiarkowana wilgotność powietrza rozwinął się grzyb Alternaria dauci. To sprawca powszechnie występującej choroby marchwi, pietruszki, selera, szpinaku i wielu innych roślin uprawnych. Niestety kilkudniowe okresy ciepłej i deszczowej pogody – a z taką mieliśmy do czynienia m.in. w Polsce Centralnej czy na Kujawach – mogą być przyczyną szybkiego opanowania roślin przez Adauci. Dlatego warto sprawdzać stan naci ww. warzyw. Objawem choroby są drobne, brązowoczarne plamki na liściach i ogonkach liściowych. Początkowo są one nieliczne, ale szybko się to zmienia i w późniejszym okresie rozwoju choroby prowadzi do znacznego porażenia organów nadziemnych, przedwczesnego ich zsychania a co za tym idzie obniża się plon. Powierzchnia asymilacji jest zmniejszana więc i plon się nie buduje. Do ochrony roślin przed tą chorobą należy stosować fungicydy zarejestrowane do danego gatunku. Przykładowo do marchwi dopuszczone są preparaty zawierające substancję czynną np. azoksystrobina, difenokonazol, fluopyram + tebukonazol, cyprodynil + fludioksonil. Wykonując zabieg prewencyjnie czy interwencyjnie na chorobę warto wykorzystać tę sposobność także na dokarmienie roślin. Należy pamiętać, że w okresie lata i budowania korzenia dobrze jest dostarczyć dolistnie warzywom potas, gdyż ten odpowiada za gospodarkę wodną. ADOB Profit 4-12-38 + mikro OiW, to nawóz z którym damy im nie tylko dużą ilość potasu, ale także szereg istotnych dla nich mikroskładników.