Aktualności

Kategoria: ADOB ogólne

Azot można stosować już w lutym

Do tej pory w świetle obowiązujących przepisów można było stosować azot dopiero od 1. marca. Tak bardzo wyczekiwane rozporządzenie dotyczące elastycznego terminu stosowania azotu zaczęło już obowiązywać. Jednak są pewne obwarowania, głównie temperaturowe, które należy uwzględnić. Zgodnie z „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r.) możliwe jest stosowanie nawozów w okresie od 1 do ostatniego dnia lutego, jeżeli w przypadku roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych średnia dobowa temperatura powietrza przekroczy próg 3°C, a dla pozostałych upraw przekroczy próg 5°C.

Przejściem przez próg danej temperatury jest termin, w którym każdego dnia, przez 5 następujących po sobie dni, średnia dobowa temperatura przekroczyła odpowiednio 3°C lub 5°C na powierzchni 95% danego powiatu.

Jak to sprawdzić? Mapy wraz z wykazami powiatów, są publikowane codziennie, w okresie od 1 do ostatniego dnia lutego na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (www.agrometeo.imgw.pl) w zakładce Kryterium wcześniejszego terminu nawożenia.

Przekroczenie średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 3°C lub 5°C nie jest jedynym warunkiem wcześniejszego zastosowania nawozów. Nadal obowiązują przepisy Ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Oznacza to, że nawozów nie można stosować, jeśli gleba jest zamarznięta, zalana lub nasycona wodą wodą lub pokryta śniegiem.