Aktualności

Kategoria: ADOB ogólne Rolnicze

Azot w lutym? Tak, to możliwe, ale na określonych zasadach

Wreszcie opublikowano nowy, zaktualizowany program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu czyli tzw. program azotanowy. W myśl aktów prawnych rozporządzenie obowiązuje od dnia 8 lutego 2023 r. Najważniejsza dla ujęta w nim zmiana dotyczy, tego że jeśli luty okaże się ciepłym miesiącem, rolnik nie musi czekać z nawozami azotowymi do 1 marca. Nowe rozporządzenie dopuszcza bowiem możliwości nawożenia azotem w okresie od 1-go do ostatniego dnia lutego. Jest jednak jeden ważny warunek! Musi nastąpić przejście średniej temperatury powietrza przez próg: 3°C w przypadku roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych oraz  5°C w przypadku pozostałych upraw. Datę przejścia średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 3°C i 5°C określa na bieżąco dla danego powiatu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w publikowanych codziennie na stronie Instytutu komunikatach. A więc zanim padnie decyzja o wyjechaniu rozsiewaczem na pola najpierw należy sprawdzić na stronie IMGW-PIB czy jest taka dla danego regionu możliwość.

Oczywiście decydując się na zabiegi nie można także zapomnieć o stałych zasadach, które reguluje chociażby ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Nie wolno stosować nawozów na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu. Tego jednak chociażby z powodów racjonalnych, zawsze rolnik przestrzegał.