Aktualności

Kategoria: Burak cukrowy Rolnicze

Burak cukrowy z objawami niedoboru boru

Stan plantacji buraka cukrowego jest bardzo zróżnicowany. Największe problemy notowano na początku wegetacji. Susza kwietniowa wpłynęła na trudności ze wschodami roślin, a następnie na skutecznie odchwaszczanie plantacji. Choć w tym roku zasięg suszy rolniczej jest zdecydowanie mniejszy niż w roku ubiegłym nie oznacza to, że warunki dla rozwoju tej uprawy są optymalne. Wszak dzięki opadom z maja i czerwca rośliny szybko rozwinęły bujną masę liściową,  jednak korzenie przyrastają powoli. Nawalne deszcze oraz dłuższe okresy z deficytem opadów (sierpień) mogły wpłynąć także na problemy roślin z pobieraniem boru. Korzenie roślin niedostatecznie dokarmianych nawozami borowymi niosą wyraźnie znamiona niedoboru tego składnika. Charakterystyczne puste kawerny i pęknięcia mogą stać się wrotami dla wielu chorób. Nadal groźny jest chwościk, który bardzo dynamicznie rozwija się na plantacjach. Na skutek sierpniowych upałów oraz porażenia tym patogenem burak tracił najstarsze liście. Po opadach notowanych na końcówce sierpnia rośliny mogą się odnawiać, kosztem zgromadzonego już cukru oraz biomasy korzeni.