Aktualności

Buraki cukrowe to nie tylko cukier

W tym sezonie buraki cukrowe z wczesnych dostaw w wielu regionach nie zachwycały plonem i zawartością cukru (poniżej 16%), jednak wraz z późniejszymi dostawami wartości te zdecydowanie się poprawiły, osiągając średnie plony na poziomie 60–70 t/ha przy polaryzacji ok. 17% (w zależności od regionu wartości te mogły być nawet wyższe).

Warto pamiętać, że buraki cukrowe to nie tylko korzenie, ale także liście, które są także źródłem składników pokarmowych. Stosunek plonu korzeni buraków do liści wynosi 1: 0,7–0,8. Na podstawie plonu korzeni można wyliczyć, ile liści pozostaje na polu.

Na podstawie danych z IUNG można określić zawartość poszczególnych składników pokarmowych w liściach oraz stopień ich wykorzystania przez rośliny następcze. W 1 tonie liści znajduje się około 3–4 kg N, 0,8–1 kg P2O5, 5–6 kg K2O, 0,8–1 kg MgO i 0,3 kg S. Przyjmując plon świeżej masy liści na poziomie 48 t/ha (przy plonie korzeni na poziomie 60 t/ha), wraz z ich przyoraniem wprowadzamy do gleby około 190 kg/ha N, 48 kg/ha P2O5, 280 kg/ha K2O, 48 kg/ha MgO i około 14 kg/ha S. Widać wyraźnie, że liście dostarczają zdecydowanie najwięcej potasu. Wynika to z faktu, że buraki pobierają najwięcej tego składnika. Dla porównania o ok. 30–40% więcej niż azotu.

Po przyoraniu liści roślina następcza w pierwszym roku jest w stanie wykorzystać 50–60% potasu, do 40% azotu i magnezu i do 25% fosforu. Te wartości należy uwzględnić w bilansie nawozowym. Przy tym istotny jest stopień rozdrobnienia liści, im bardziej są one rozdrobnione, tym szybciej rozłożą się w glebie i tym samym wcześniej uwolnią się z nich składniki pokarmowe. Tempo i efektywność tego procesu zależą w dużej mierze od temperatury i warunków wilgotnościowych w glebie.