Aktualności

Kategoria: Rolnicze Rzepak Zboża

Burzowy czerwiec, są szkody w uprawach

Rzepak jest w fazie zielonej łuszczyny, zboża ozime zakończyły kwitnienie i są w fazie rozwoju ziarniaków. Opady pozytywnie wpływają na ostatni element struktury plonu jakim jest masa tysiąca nasion (MTN). Poprawiły także stan okopowych, kukurydzy czy warzyw uprawianych w gruncie.

Niestety w wielu regionach kraju opady mają charakter nawalny, czasem z towarzyszącym im gradobiciem. Takie zjawiska wyrządzają poważne skutki w uprawach. Zboża mogą wylegać, natomiast uszkodzone od gradu łuszczyny mogą przedwcześnie się otwierać. Grad także z łatwością kaleczy rośliny o dużych liściach (burak cukrowy, ziemniak czy kukurydza). Są także sygnały o lokalnych podtopieniach.