Aktualności

Cebula potrzebuje teraz azotu

Istotną fazą rozwoju cebuli jest okres, kiedy rośliny mają ok. 4 liści. W tym roku z racji opóźnienia zasiewów, zimnej wiosny czy stresów herbicydowych rośliny są właśnie w tej fazie wzrostu. A to czas, kiedy zaleca się szczególne zwrócenie uwagi na azot. Azot jest niezbędnym elementarnym składnikiem wielu związków organicznych (aminokwasy, białko, kwas nukleinowe). Jest niezastąpionym pierwiastkiem, który poprawia rozwój roślin, a także wysokość plonu, jednak stosując go, warto mieć na uwadze zasobność gleby, ponieważ nazbyt duże jego dawki mogą powodować nadmierny wzrost wegetatywny i opóźnić dojrzałość, a także obniżyć zdolność do przechowywania. Aktualnie przeprowadzenie nawożenia pogłównego azotem jest też uzasadnione ze względu na opady deszczu, które wystąpiły w niektórych rejonach naszego kraju. Wilgotna gleba ułatwi pobieranie składnika z gleby.
Na wielu cebulowych polach wykonuje się obecnie również ochronę fungicydową i insektycydową. Warto te zabiegi łączyć z dokarmianiem dolistnym nawozem o zrównoważonym składzie NPK z kompleksem mikroskładników (np. nawozem ADOB Profit 18-18-18 + mikro OiW). Duża zawartość w tym nawozie poza azotem, fosforu i potasu może pozwolić utrzymać wysoki poziom odżywienia roślin tymi składniami w stosunku do azotu, co wpływa korzystnie na formownie cebul, który to cel już niebawem stoi przed roślinami.