Aktualności

Cebula zimująca potrzebuje azotu

Stan plantacji cebuli zimującej większość producentów ocenia dobrze bądź bardzo dobrze. Mrozy które wystąpiły na początku roku nie wpłynęły negatywnie na przezimowanie roślin; trzeba dodać, że w wielu rejonach pozytywnie na ich przetrwanie oddziaływała okrywa śnieżna. Więcej uszkodzeń, zimowe warunki atmosferyczne wyrządziły na polach z czerwoną cebulą zimującą. Tu mamy sygnały, że niektóre plantacje już są a kolejne mogą być zlikwidowane.
Generalacie start roślin już jest dobrze widoczny. Na niektórych polach wykonano nawożenie pierwszą dawkę azotu w ilości 30-40 kg N/ha. Niektórzy producenci wstrzymywali się z azotem do ustąpienia nocnych przymrozków, aby nie „prowokować” roślin do przedwczesnego ich pobudzenia, które mogłoby być kłopotliwe z napływem chłodnego powietrza – skutkować uszkodzeniem części nadziemnej lub wybijaniem w późniejszym czasie w pęd kwiatostanowy. Warto pamiętać, ze druga dawka azotu powinna być podana cebuli po 2-3 tygodniach od pierwszej, w podobnej ilości. Warto zwrócić uwagę na fakt, że tegoroczna zima była obfita w opady deszczu, co zmniejszyło bardzo zasobność gleby w ten składnik (został wypłukany w głębsze partie profilu) i rośliny mogą pokazywać objawy jego niedoboru. Można je wspomóc dokarmianiem dolistnym. Gdy temperatury dzienne są pow. 10 stopni C, a noce bez przymrozków warto zastosować nawóz wieloskładnikowy ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro Owoce i Warzywa łącznie z ADOB® 2.0 Zn IDHA – 10%. Dodatkowo można też wykonać zabieg siarczanem magnezu wg technologii ADOB (https://adob.com.pl/programy-nawozenia/uprawy-warzywnicze/cebula).