Aktualności

Ciepło rozhartowało i obudziło choroby

Temperatury w ciągu dnia sięgające prawie 20 st. C, dodatnie temperatury nocą i wysoka wilgotność, w grudniu i na początku stycznia spowodowały, że rośliny ozime w wielu przypadkach uległy rozhartowaniu. To bardzo niebezpieczna sytuacja, zwłaszcza jeśli w najbliższym czasie pojawią się przymrozki. Na korzeniach rzepaku widać korzenie włośnikowe, a na zbożach przyrosty korzeni przybyszowych. Oznacza to, że rośliny wręcz wznowiły wegetację. Na silniej rozwiniętych i wcześnie sianych rzepakach widać objawy niedoboru składników pokarmowych, szczególnie azotu. Na korzeniu widoczne są także ślady żerowania śmietki kapuścianej.

Na wcześnie wysianych zbożach, co głównie dotyczy jęczmienia, na wielu plantacjach można zaobserwować żółknące rośliny. Zazwyczaj takie łany są mocno rozwinięte, rośliny są w fazie pełni krzewienia i wykształciły kilka silnych rozkrzewień. W tym wypadku najczęstszą przyczyną jest porażenie przez choroby – na liściach widać przede wszystkim nowe zarodniki (poduchy) i silną presję mączniaka, ale także porażenie rdzą i plamistością siatkową. Takie plantacje trzeba cały czas monitorować.

Oprócz porażenia przez choroby, przyczyn żółknięcia może być jednak więcej. Aby dobrze je zdiagnozować, trzeba dobrze przeanalizować historię pola. Z jednej strony może to być naturalny proces fizjologiczny i reakcja roślin na zmieniające się warunki, ale tak naprawdę przyczyn może też być kilka, które mogą oznaczać konieczność szybkiej reakcji na wiosnę. Najważniejsze jest jednak zlustrowanie pola. Przyczyn może być kilka, jak choćby:

– nadmiernie zagęszczona gleba,

– niedobór tlenu w glebie,

– niedobór makro- lub mikroskładników (azotu, magnezu lub manganu),

– nieoptymalne rozdrobnienie i wymieszanie resztek pożniwnych.

Inne powody, które warto rozważyć to: zbyt niskie pH gleby, porażenie przez choroby (np. mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa na jęczmieniu), uszkodzenia po herbicydach – mogły się pojawić, jeśli przed lub po zabiegu odchwaszczania wystąpiły przymrozki, żerowanie szkodników glebowych (np. drutowce, rolnice, ploniarka zbożówka, łokaś garbatek) lub podeszwa płużna.