Aktualności

Ciepły luty skusił producentów kapusty do nasadzeń

Pierwsze nasadzenia kapusty w otwartym gruncie z okryciem agrowłókniną już wykonane w rejonie Małopolski i w województwie łódzkim. Kto nie ryzykuje, ten nie pija szampana – mówią ogrodnicy. Przyznać należy, że ryzyko uszkodzeń roślin w polu w tym wczesnym terminie  jest bardzo duże, ale jeżeli się uda, to posiadanie towaru we wczesnym terminie pozwala na zwiększenie opłacalności produkcji.

Warto pamiętać, że przed wysadzeniem rozsady w pole – w mnożarce czy jeszcze podczas hartowania – dobrze jest dopilnować żywienia roślin. Jeżeli będą one komfortowo dokarmione, to łatwiej im będzie przetrwać stresy, a ponadto przyjęcie się rozsady na miejscu stałym będzie szybsze. Na tym etapie szczególnie ważny jest rozbudowany system korzeniowy. W jego rozwoju pomaga fosfor, dlatego też rekomendowane jest np. dolistne dokarmianie rozsady nawozem ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro Owoce i Warzywa. Jaka dawka? Otóż w przypadku warzyw kapustnych zalecamy 0,1-0,2% roztwór, czyli 1-2 kg nawozu na 1000 l wody.

Aby warzywa wczesne rozwijały się, rosły poprawnie muszą mieć zapewnione składniki pokarmowe w glebie w odpowiednich ilościach. Dawki nawozów są zależne od zasobności gleby. Pamiętaj optymalne zawartości składników dla wczesnej kapusty głowiastej białej w mg/dm3 wynoszą: N – 105-120, P – 50-60, K – 160-190, Mg – 55-65, Ca – 700-1200.