Aktualności

Kategoria: ADOB ogólne Rolnicze

Co z tym azotem? Przepisy jedno, a pogoda drugie.

Obowiązujące jeszcze w styczniu 2023 r. przepisy umożliwiały stosowanie azotu dopiero od 1. marca. W lutym 2023 r. weszło jednak w życie rozporządzenie dotyczące elastycznego terminu stosowania azotu, na które tak bardzo czekali rolnicy. Jednak są pewne obwarowania, głównie temperaturowe, które należy uwzględnić. Zgodnie z „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r.) możliwe jest stosowanie nawozów w okresie od 1 do ostatniego dnia lutego, jeżeli w przypadku roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych średnia dobowa temperatura powietrza przekroczy próg 3°C, a dla pozostałych upraw przekroczy próg 5°C. Najważniejsze jednak pytanie to, czy będzie można na pole wjechać? W wielu regionach na polach stoi woda, a dodatkowo spadł deszcz.

Przejściem przez próg danej temperatury jest termin, w którym każdego dnia, przez 5 następujących po sobie dni, średnia dobowa temperatura przekroczyła odpowiednio 3°C lub 5°C na powierzchni 95% danego powiatu. Jak to sprawdzić? Mapy wraz z wykazami powiatów, będą publikowane codziennie, w okresie od 1 do ostatniego dnia lutego na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (www.agrometeo.imgw.pl) w zakładce Kryterium wcześniejszego terminu nawożenia.

Nadal obowiązują jednak przepisy Ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Oznacza to, że nawozów nie można stosować, jeśli gleba jest zamarznięta, zalana lub nasycona wodą lub pokryta śniegiem.