Aktualności

Czas na żółte naczynia w rzepaku

Wprawdzie w nocy i nad ranem występują przymrozki, jednak stopniowe ocieplenie niebawem aktywuje szkodniki do aktywności – szczególnie narażony jest rzepak. Najwcześniejszym szkodnikiem na wiosnę w rzepaku jest chowacz brukwiaczek, który może pojawiać się na jego plantacjach już pod koniec lutego. Wszystko zależy od przebiegu pogody, a dokładniej temperatury dobowej. Jego pojawieniu się sprzyja także brak okrywy śnieżnej, a tej nie ma aktualnie na polach. Jeśli teraz wystąpią temperatury powyżej 10°C, a temperatura gleby osiągnie 5–7°C, może aktywować to chowacza brukwiaczka – jest to sygnał dla chrząszczy do opuszczenia miejsca zimowania. Ich masowy nalot na plantacje rzepaku nastąpi, gdy temperatura powietrza osiągnie 10–12°C. Chrząszcze początkowo żerują na liściach, następnie samice składają jaja do wnętrza pędów, zazwyczaj u podstawy stożka wzrostu.

Zabieg insektycydem zwalczający wykonuje się zazwyczaj w marcu, przed złożeniem jaj przez szkodnika, gdy średnia dobowa temperatura utrzymuje się przez kilka dni na poziomie powyżej 6–8°C. Próg szkodliwości wynosi 10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni lub 2–4 owady na 25 roślinach. Zdecydowanie łatwiej jednak monitorować szkodnika za pomocą żółtych naczyń, ponieważ w sytuacji obniżenia temperatury chowacz brukwiaczek przenosić się poza plantację rzepaku. W przypadku stosowania działających kontaktowo pyretroidów należy pamiętać, szkodnik musi więc mieć bezpośredni kontakt z cieczą, żeby zabieg był skuteczny. Substancje z tej grupy najskuteczniej działają też w temperaturze do 20 °C.