Aktualności

Czy można jeszcze wapnować pola?

Jednak, w regionach, w których są one możliwe, jest to także ostatni moment na przeprowadzenie regulacji odczynu gleby. Oczywiście, najlepiej jest ten zabieg przeprowadzić wcześniej, ale nie zawsze jest to możliwe. Po zbiorze kukurydzy warto rozdrobnić ściernisko, z jednej strony zwalczamy zimujące larwy omacnicy prosowianki, z drugiej ułatwia to rozkład i mineralizację resztek pożniwnych. Na rozdrobnione ściernisko stosujemy wapno i następnie mieszamy je z glebą, np. kultywatorem lub innym zestawem narzędzi. Warto to zrobić, nawet jeśli planujemy jeszcze orkę zimową. Dzięki temu nawóz nie trafi bezpośrednio na dno bruzdy pługa. W przeciwnej sytuacji wapno nie odkwasi warstwy ornej – głównej strefy rozwoju systemu korzeniowego i obecności składników pokarmowych. Potrzeby wapnowania zależą od pH gleby oraz kategorii agronomicznej gleby (bardzo lekka, lekka, średnia, ciężka). Zalecane dawki wapna na gruntach ornych w przeliczeniu na CaO/ha ustalamy na podstawie poniższej tabeli (źródło IUNG).

 

Kategoria agronomiczna gleby pH        
<4,5 4,5–5,1 5,2–5,6 5,7–6,1 6,2–6,6
Bardzo lekkie 2,5 1
Lekkie 5 3 1
Średnie 6 4 2 1
Ciężkie 6 5 3 1,5 1

 

 

Warto pamiętać, że na efektywność wapnowania wpływa nie tylko dawka, ale także odpowiednia forma nawozu – tlenkowa (CaO) zalecana jest na glebach średnich i cięższych, węglanowa (CaCO3) na lżejszych – działa wolniej, lecz łagodniej na mikroorganizmy glebowe i resztki pożniwne od nawozu tlenkowego i wodorotlenkowego. W obu typach wapna zawartość wapnia wyrażana jest w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO). Dzięki temu sposób przeliczania zalecanej dawki CaO na dawkę nawozu jest taki sam. Jeśli zalecana dawka wynosi 2 t CaO/ha, a mamy wapno nawozowe o zawartości 50%, to aby uzyskać zamierzony efekt musimy zastosować 2 t/ha CaO : (50% CaO/100) =  4 t/ha nawozu.