Aktualności

Dla rzepaku ważny jest nie tylko bor

Zima chwilowo powróciła, w wielu regionach na polach pojawiła się okrywa śnieżna. Jednak w prognozach pogody zapowiadane jest ocieplenie. Oznacza to, że trzeba przy pierwszej możliwej sposobności pomyśleć o dokarmianiu dolistnym mikroelementami i wzmocnieniu ozimin. W rzepaku przede wszystkim myślimy o borze, który ułatwia gromadzenie cukrów rozpuszczalnych – to jeden z ważniejszych procesów podczas hartowania na mróz. Bor zastosowany jesienią zagęszcza soki komórkowe, co wpływa korzystnie na przezimowanie roślin. Bor jest mało mobilny w roślinie i należy go podawać rzepakowi kilka razy w sezonie – pierwszy raz jesienią, później wiosną 2-3- krotnie. Dobrze zaopatrzone w bor rośliny będą pobierały efektywnie z gleby fosfor, a dobrze odżywione obydwoma składnikami będą także bardziej tolerancyjne na mrozy czy przymrozki, które także zdarzają się wiosną.

Oprócz boru bardzo istotną rolę odgrywa także mangan. Rośliny nim nawożone budują silny system korzeniowy i są bardziej odporne na czynniki stresowe, takie jak np. mróz czy susza. Wpływa on także na lepsze wykorzystanie azotu zastosowanego w nawozach. W roślinie jest składnikiem o małej mobilności – przy niedoborze nie przemieszcza się z organów starszych do młodszych.

Rzepakowi warto także dostarczyć molibden i miedź. Molibden odpowiedzialny jest za gospodarkę azotową rośliny, ale bierze także udział w przemianach fosforu, wchodzi w skład chlorofilu i ułatwia przyswajanie żelaza. Pobierany jest z gleby przy wysokim pH, zatem jego niedobór możemy zaobserwować na glebach. Z kolei miedź jest niezbędna do optymalnego pobrania azotu mineralnego, bierze także udział w oddychaniu roślin czy procesie fotosyntezy. Miedź zwiększa także odporność roślin na choroby.

Idealnym i kompleksowym rozwiązaniem jest podanie nawozu ADOB® Mikro Rzepak. Skład nawozu został precyzyjnie opracowany i dostosowany do potrzeb pokarmowych rzepaku. Nawóz zawiera azot (N), siarkę (S) oraz duże ilości boru (B), manganu (Mn), molibdenu (Mo), czyli mikroelementów szczególnie istotnych dla prawidłowego rozwoju i wysokiego plonowania rzepaku. Zawiera także inne mikroelementy, takie jak: miedź (Cu), cynk (Zn) i żelazo (Fe). Mikroelementy w nawozie (poza borem i molibdenem) są schelatowane przez EDTA, dzięki czemu są łatwo i szybko dostępne dla roślin.