Aktualności

Dlaczego zboża żółkną?

Na wcześnie wysianych zbożach, co głównie dotyczy jęczmienia, na niektórych plantacjach po zejściu śniegu można zaobserwować żółknące rośliny. Zazwyczaj takie łany są mocno rozwinięte, rośliny są w fazie pełni krzewienia i wykształciły kilka silnych rozkrzewień. Aby zdiagnozować, dlaczego rośliny żółkną trzeba dobrze przeanalizować historię pola. Z jednej strony może to być naturalny proces fizjologiczny i reakcja roślin na zmieniające się warunki, ale tak naprawdę przyczyn może też być kilka, które mogą oznaczać konieczność szybkiej reakcji na wiosnę. Najważniejsze jest jednak zlustrowanie pola. Przyczyn może być kilka, jak choćby:

– nadmiernie zagęszczona gleba,

– niedobór tlenu w glebie,

– niedobór makro- lub mikroskładników (azotu, magnezu lub manganu),

– nieoptymalne rozdrobnienie i wymieszanie resztek pożniwnych.

Inne powody, które warto rozważyć to: zbyt niskie pH gleby, porażenie przez choroby (np. mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa na jęczmieniu), uszkodzenia po herbicydach – mogły się pojawić, jeśli przed lub po zabiegu odchwaszczania wystąpiły przymrozki, żerowanie szkodników glebowych (np. drutowce, rolnice, ploniarka zbożówka, łokaś garbatek) lub podeszwa płużna.