Aktualności

Dobry moment na żywienie dolistne cebuli

Lustracje plantacji cebuli pokazują, że rośliny są w fazą kiedy szczególne należy zwrócić uwagę na azot – intensywnie budują szczypior a niebawem asymilaty będą kierowane do budowania główek. Azot jest niezbędnym elementarnym składnikiem wielu związków organicznych (aminokwasy, białko, kwas nukleinowe). Jest również niezastąpionym pierwiastkiem, który poprawia wzrost i rozwój roślin, a także wysokość plonu, jednak nazbyt duże jego dawki mogą powodować nadmierny wzrost wegetatywny, opóźnić dojrzałość, obniżyć procent suchej masy, wysokość i jakość plon, a także zdolność do przechowywania – dlatego jego stosowania posypowego nie można opóźniać. Aktualnie bardzo dobre efekty może dać dokarmianie dolistne cebuli nawozem o zrównoważonym składzie NPK 18-18-18 + mikro (nawóz ADOB® Profit OiW). Wysoka zawartość poza azotem, fosforu i potasu może pozwolić utrzymać wysoki poziom odżywienia roślin tymi składniami w stosunku do azotu, co wpływa korzystnie na formownie cebul. Ponadto zawarty w nawozie kompleks mikroskładników korzystnie wpłynie na kondycję cebuli i ułatwi jej przeciwstawienie się presji chorób – a te, już widzimy to w alertach, pojawiają się w różnych częściach kraju – m.in. stemphylium czy mączniak rzekomy. Warto pamiętać, że duże znaczenie w tym okresie intensywnego rozwoju cebuli ma też molibden oraz cynk – ten drugi składnik bierze udział w syntezie tryptofanu, będącego prekursorem auksyn (te stymulują wzrost roślin).