Aktualności

Dobry stan plantacji pora na zbiory jesienne

Aktualnie na wielu polach trwa zbiór warzyw w tym pora. Szacunki areału zajmowanego przez to warzywo w naszym kraju są bardzo różne. Przedstawiciele branży oceniają, że por może zajmować około 1500 hektarów. Bieżący sezon w uprawie tego warzywa na wczesne zbiory nie był najkorzystniejszy, ponieważ jak sobie przypominamy dość długo wiosną odnotowywaliśmy niskie temperatury co opóźniło wzrost pora. Z kolei produkcja na zbiory jesienią była dość korzystna, choć wystąpiły w zagłębiach produkcji np. pod Szczecinem, w rejonie Krakowa czy w Polsce Centralnej ulewne deszcze, które zakłóciły rozwój roślin. Z naszych lustracji plantacji wynika, że łagodniej ten stres zniosły rośliny na polach, gdzie było zastosowane odpowiednie nawożenie m.in. fosforem i potasem. Por ma płytko sięgający system korzeniowy, dlatego też prawidłowe nawożenie roślin (najlepiej oparte o wyniki chemicznej analizy gleby) ma bardzo duże znaczenie w wykorzystaniu potencjału odmiany. Ponadto dokarmianie dolistne cynkiem, manganem oraz magnezem również pozwala uzyskać lepsze efekty produkcyjne. Kłopotem w okresie wegetacji 2021, jak co roku były szkodniki – głównie wciornastki i choroby – m.in. rdza pora. Warto wiedzieć, że por, to warzywo, z którym przy plonie całkowitym świeżej masy na poziomie ok. 70 t/ha wynosimy z gleby 182 kg N (wg M. Flinka i in.).