Aktualności

Dokarmiasz paprykę dolistnie? Masz mniej suchej zgnilizny na owocach!

Sezon zbioru owoców papryki jest w pełni. Niestety ceny „dołują”, a przy tym handlowcy przebierają w owocach i wybierają w pierwszej kolejności tylko klasę ekstra. Wiadomo, że zmienne warunki pogodowe niekorzystnie wpływają na utrzymanie jakości plonu. Papryka jest dość wymagająca a zarazem wrażliwa na nieodpowiednie odżywienie wapniem. Pokazuje to na owocach suchą zgnilizną wierzchołków owoców. Zawartość wapnia w glebie w wielu przypadkach jest odpowiednia, ale w okresie zmniejszonej ilości pobieranej wody składnik ten (mało mobilny z natury) nie jest transportowany w wystarczającej owocom dawce. Czy ten problem może rozwiązać dokarmianie pozakorzeniowe, dolistne? Tak. Tak wskazują m.in. badania przeprowadzone w Katedrze Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych Akademii Rolniczej w Lublinie pt. „Wpływ dokarmiania pozakorzeniowego wapniem na plonowanie i skład chemiczny papryki słodkiej”. Uzyskane przez naukowców wyniki dotyczące plonu wykazały brak istotnego wpływu zastosowanych preparatów wapniowych na jego wielkość, ale uwaga wykazano istotny wpływ tych preparatów na liczbę owoców porażonych suchą zgnilizną wierzchołków papryki. Stwierdzono istotnie mniejszą liczbę owoców chorych z roślin dokarmianych preparatami wapniowymi niż z kontrolnych. Jest zatem naukowa podstawa, że warto w produkcji papryki stosować dokarmianie wapniem. Z oferty firmy ADOB polecamy szybko i efektywnie zaopatrujący rośliny w wapń nawóz ADOB ca IDHA.