Aktualności

Jakie mrozy mogą przetrwać oziminy?

Silne mrozy w drugiej i trzeciej dekadzie grudnia na szczęście nastąpiły przy sporej okrywie śnieżnej. Ocieplenie po tym okresie pobudziło rośliny do wznowienia wegetacji, co szczególnie widać po rzepakach m.in. po wzniesionym pokroju roślin. Aktualnie ochłodzenie wyhamowało ten proces. Wielu rolników zadaje sobie pytanie jakie mrozy rośliny mogą przetrwać? Odporność roślin na mróz zależy nie tylko od tego, do ilu stopni spadnie temperatura, ale także od innych czynników. Przede wszystkim od stopnia rozwoju i odżywienia roślin przed zimą – nie tylko składnikami podstawowymi (N P K Mg czy S), ale także mikroelementami, które zwiększają odporność roślin na mróz i niekorzystne warunki zimowania. Ważne są także takie czynniki, jak długi był okres mrozów, stopień zahartowania, grubości warstwy śniegu, siły wiatru, rodzaju gleby, ale także wrażliwość odmiany. Wśród zbóż najbardziej odporne na niskie temperatury jest żyto, które może wytrzymać spadki temperatury do –30 (–35°C), nawet w wypadku małej pokrywy śniegu. Pszenica ozima przy nieznacznej okrywie śnieżnej może znieść mróz w wysokości –25°C. Najbardziej wrażliwy ze wszystkich gatunków zbóż ozimych jest oczywiście jęczmień, który bez warstwy śniegu zniesie spadki temperatur do –15°C, a z pokrywą śniegu do ok. –20°C. Dobrze odżywiony i zahartowany rzepak pod śniegiem zniesie mróz nawet –25°C.