Aktualności

Jakie nawozy możesz zastosować przed 1. marca?

Przepisy uniemożliwiają podanie do końca lutego nawozów zawierających azot – zarówno mineralnych, jak i naturalnych. Nie można także podać nawozów wieloskładnikowych zawierających nawet niewielkie ilości azotu. Nie zabraniają jednak zastosowania potasu, np. soli potasowej w rzepaku czy zbożach lub drugiej dawki potasu pod buraki, pod warunkiem, że gleba nie jest zamarznięta na głębokości poniżej 30 cm, zalana wodą (brak zastoisk wodnych) lub pokryta śniegiem.

Warto pamiętać na wiosnę nie tylko o azocie, ale także o potasie regulującym gospodarkę azotem i gospodarkę wodną, siarce czy magnezie oraz o mikroelementach (B, Mn, Mo, Zn). Rzepak ozimy na wytworzenie 1 t plonu (nasiona + resztki pożniwne) pobiera z gleby około: 46 kg N, 25 kg P2O5, 53 K2O, 8 kg MgO oraz 15 kg SO3. Spośród tych składników rzepak ma bardzo duże wymagania pokarmowe w stosunku do potasu – jego ilość pobierana przez rzepak znacznie przewyższa pobranie azotu. Wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji, to właśnie potas jest najintensywniej pobieranym składnikiem.

Czy oziminy wejdą w dobrej kondycji w początek wegetacji? Trudno powiedzieć, bo zima nie powiedziała ostatniego słowa. W przypadku zbóż ważne jest, aby nie przemarzł węzeł krzewienia, a u rzepaku stożek wzrostu, szyjka korzeniowa i korzeń. Ważne jednak, aby już na starcie wegetacji zaplanować ich wzmocnienie mikroelementami. Proponujemy zastosowanie w rzepaku ADOB® Bor (1,5 kg/l/ha), ADOB® Mn IDHA – 9% (1 kg/ha), ADOB® 2.0 Mo (0,1 l/ha), a w zbożach ADOB® 2.0 Mn (1,5 l/ha), ADOB® 2.0 Cu IDHA – 4,5% (1 l/ha).