Aktualności

Jesienne odchwaszczanie zbóż

Trwają siewy zbóż.  Pogoda w ostatnich dniach sprzyja w większości regionów kraju – jest stosunkowo ciepło i bezdeszczowo. Widać to m.in. po szybkich wschodach roślin. W sianych w optymalnym terminie właśnie teraz nie należy rezygnować z odchwaszczania – zeszły rok pokazał, że rezygnacja z jesiennego zabiegu kończy się silnym zachwaszczeniem plantacji, z którym nie można się uporać praktycznie do samych żniw. Przy dobrych warunkach pogodowych herbicydy można zastosować także w późno sianych zbożach. Warunkiem jest odpowiednia faza rozwojowa zboża dla konkretnych herbicydów. Obecnie warunki pogodowe, nie powinny powodować obawy o skuteczność poszczególnych substancji czynnych herbicydów. Najważniejszym czynnikiem jest temperatura minimalna, jakiej wymagają do efektywnego działania poszczególne substancje. Przykładowo: chlorosulfuron: 4–8°C; chlorotoluron –3 (działa od 0°C); diflufenikan: 8°C; jodosulfuron: 6–10°C; mezosulfuron: 6–10°C; pendimetalina: 0°C; penoksulam: powyżej 5°C; pinoksaden: 0–1°C; prosulfokarb: powyżej 0°C; tribenuron: 2–4°C.