Aktualności

Kategoria: ADOB ogólne Rolnicze

Kiedy i gdzie można stosować nawozy naturalne w listopadzie?

Generalnie stałe nawozy naturalne, jak np. obornik, na gruntach ornych można stosować do końca października, jednak na trwałych użytkach zielonych i uprawach wieloletnich można stosować do końca listopada. W przypadku gnojowicy na uprawy wieloletnie, trwałe oraz na trwałych użytkach zielonych można zastosować najdalej do 31 października, a na gruntach ornych – w zależności od regionu kraju – do 15, 20 lub 25 października.

Od tych przepisów są pewne odstępstwa. Przepisy dają możliwość wydłużenia terminu stosowania nawozów naturalnych na polach do 30.11., ale dotyczy ona gospodarstw, które:

  • będą zakładać uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha. Należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.
  • nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby.