Aktualności

Kategoria: ADOB ogólne

Kiedy nawozy naturalne można stosować w listopadzie?

Zasadniczo stałe nawozy naturalne, jak np. obornik, na trwałych użytkach zielonych i uprawach wieloletnich można stosować do końca listopada. Jednak na gruntach ornych jest to możliwe o miesiąc krócej, tj. do końca października. W przypadku gnojowicy na uprawy wieloletnie, trwałe oraz na trwałych użytkach zielonych można zastosować najdalej do 31 października, a na gruntach ornych – w zależności od regionu kraju – do 15, 20 lub 25 października.

Warto wiedzieć jednak, że są od tych wytycznych pewne odstępstwa. Uelastycznione przepisy dają możliwość wydłużenia terminu stosowania nawozów naturalnych na polach do 30.11., ale dotyczy ona gospodarstw, które:

– będą zakładać uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha. Należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

– nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe,

w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby.