Żniwa w cieniu suszy

Susza galopuje z północy na południe kraju. Wyraźnie widoczne jest to na kolejnej mapie opublikowanej przez Instytut Uprawy i Gleboznawstwa (IUNG-PIB) dotyczącej Monitoringu Suszy. Deficyt wody dla roślin uprawnych zwiększył się powodując, że niedobór wody występował w całym kraju. W szóstym okresie raportowania (od 11 maja do 10 lipca 2023 r.) IUNG-PIB stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski we wszystkich województwach. Największy deficyt wody wystąpił na terenie Pojezierza i Pobrzeża Kaszubskiego, Pojezierza Południowo pomorskiego, Równiny Słupskiej, Wysoczyzny Damnickiej, Żuław oraz na Pojezierzu Wielkopolskim i Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim, ponieważ wyniósł od -230 do -259 mm. Susza rolnicza wystąpiła we wszystkich uprawach monitorowanych uprawach, tzn. w rzepaku i rzepiku, zbożach ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaku, buraku cukrowym, roślinach strączkowych, warzywach gruntowych, drzewach i krzewach owocowych, truskawkach, a także w tytoniu i chmielu).

Największy zasięg suszy rolniczej wystąpił w rzepaku, ponieważ suszę w nim notowano w 2056 gminach (83,0% gmin Polski), a największy udział powierzchni z suszą wystąpił w województwie wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim. Susza pogłębiła się także w zbożach jarych (notowano w 1703 gminach) i ozimych (notowano w 1545 gminach, tj. 62,37% gmin Polski). W obu przypadkach największa obszarowo susza w tych uprawach wystąpiła również w województwie wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim. Przekłada się to na plony zbóż, które są niższe od oczekiwanych.  W rzepaku problemy z wodą przełożyły się także na niższą MTN, ale wilgotność nasion jest poniżej 8%.