Aktualności

Kategoria: Burak cukrowy Rolnicze

Kończą się siewy buraków

W tym roku siewy buraków niektórzy rozpoczęli bardzo wcześnie, bo już ok. 20. marca. Przyjęło się, że buraki cukrowe powinno się siać najwcześniej, jak to tylko jest możliwe. Kalendarzowo optymalny termin przypada zazwyczaj między połową marca, a połową kwietnia. Jednak w 2. i 3. dekadzie marca towarzyszyły nam jeszcze przymrozki sięgające –6 do –10 st. C. Dodatkowo oprócz kalendarza należy w tym wypadku kierować się także temperaturą gleby. Nasiona buraka zaczynają kiełkować przy temperaturze gleby wynoszącej 5–6°. Jednak, żeby uzyskać równe i szybkie wschody na polu wymagana jest już temperatura gleby rzędu 10–12°C i optymalne jej uwilgotnienie – szczególnie na głębokości siewu, tj. 2–3 cm. Od kilku dni warunki są zdecydowanie lepsze pod względem temperatury, jednak problemem zaczyna się robić niedobór wody w glebie.