Aktualności

Kategoria: ADOB ogólne

Kończą się terminy na stosowanie nawozów naturalnych i azotu

Tak naprawdę najdłużej nawozy naturalne można stosować na trwałych użytkach zielonych i w uprawach trwałych i wieloletnich, dotyczy to nawozów stałych (np. obornik), które można zastosować do 30.11., a na gruntach ornych termin minął 31.10. Z kolei nawozy azotowe mineralne oraz gnojowicę na uprawy wieloletnie, trwałe oraz TUZ można było zastosować najdalej do 31 października, a na gruntach ornych – w zależności od regionu kraju – do 15, 20 lub 25 października.

Istnieje możliwość wydłużenia terminu stosowania nawozów naturalnych na polach do 30.11., ale dotyczy ona gospodarstw, które:

– będą zakładać uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha. Należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

– nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby.