Aktualności

Krajowa Agro Akademia Pomidorowa z ADOB®

Byliśmy partnerem Krajowej Agro Akademii Pomidorowej, która odbyła się 11 lutego w Licheniu Starym (Wielkopolska). Podczas spotkania dużym zainteresowaniem cieszył się nasz program żywienia pomidora gruntowego. Gro pytań producentów dotyczyło m.in. objawów niedoborów składników, stosowania mikroskładników w kontekście pogody oraz stosowania chelatu wapnia na suchą zgniliznę wierzchołków owoców.

Pomidory gruntowe uprawiane z przeznaczeniem dla przetwórstwa – np. do konserwowania w postaci całych owoców, pocięte lub jako przecier to ogromny biznes. Oficjalne dane wskazują na światową produkcję na poziomie około 39 milionów ton. Kalifornia, to czołowy producent na świecie (około 10-11 mln ton jest tam zbieranych). Organizacja World Processing Tomato Council europejską produkcję pomidorów do przetwórstwa oszacowała na około 17 mln ton w zeszłym sezonie, z czego 4,85 mln ton pochodziło z Włoch, drugiego co do wielkości producenta na świecie. Produkcja pomidorów we Włoszech w 2019 r. przekroczyła 4,3 mln ton uzyskane w Chinach, co przesunęło ten kraj na trzecie miejsce. Polska produkcja pomidora gruntowego, to ponad 250 tys. ton rocznie. Polskie pomidory, przetwory z nich powstałe są cenione na rynku, ponieważ m.in. uwarunkowania pogodowe w naszym kraju – różnica temperatur między dniem a nocą – nadają im wyjątkowy smak. Stosując poprawną agrotechnikę, w tym odpowiednio nawożenie można uzyskać wysokiej jakości surowiec dla przetwórstwa .

Podczas Krajowej Agro Akademii Pomidorowej wiele miejsca poświęcono na przedstawienie aktualnych, nowoczesnych zaleceń w produkcji tego warzywa oraz rekomendacji produktowych. Przemysław Kucharczyk, dyrektor sektora ogrodniczego w ADOB®, zwrócił uwagę, że ADOB®, to największy producent nawozów dolistnych w Polsce i ich znaczący eksporter do ponad 80 krajów na świecie. Podkreślił, że w ofercie firmy są nawozy jedno- i wieloskładnikowe, płynne oraz krystaliczne, do stosowania dolistnie i w fertygacji pomidorów. Warto przyjrzeć się nawozom z serii ADOB® ProFit + mikro Owoce i Warzywa, które zostały wyróżnione przez internautów tytułem Innowacyjny Produkt Ogrodniczy w konkursie organizowanym przez portal sadyogrody.pl. Z aplauzem uczestnicy Krajowej Agro Akademii Pomidorowej przyjęli informacje, że firma ADOB® oferuje swoim kontrahentom serwis w postaci analizy zasobności gleby czy analizy stanu odżywienia roślin. Posiadamy do tego celu wyspecjalizowane certyfikowane laboratorium – akcentował Przemysław Kucharczyk.

Podczas panelu wykładów, na stoiskach firm czy w rozmowach kuluarowych wiele mówiono o zmianach pogodowych; m.in. o tym że mają wpływ na efektywność stosowania dolistnego dokarmianie czy ochrony roślin. Należy pamiętać, że wysoką skuteczność tych zabiegów agrotechnicznych uzyskuję się przy odpowiedniej jędrności organów rośliny, np. późnym wieczorem. Program nawożenia pomidora firmy ADOB® oparty jest na 3 grupach produktowych; nawozach wieloskładnikowych (ADOB® ProFit + mikro Owoce i Warzywa), chelatach makro- i mikroskładników (np. ADOB® 2.0 Zn IDHA, ADOB® Fe IDHA, ADOB® Mn IDHA) oraz siarczanie  magnezu. Dawki i terminy stosowania poszczególnych nawozów dostosowane są do faz fizjologicznych roślin. Szczegóły stosowania przedstawia program nawożenia https://adob.com.pl/programy-nawozenia/

Cezary Olejniczak producent pomidorów, członek Zrzeszenia Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu podkreślał na spotkaniu w Licheniu Starym, że występujące w sezonie 2019 problemy pogodowe, niedobór wody, wysokie nasłonecznienie na wielu plantacjach pomidora przełożyły się na duże nasilenie suchej zgnilizny wierzchołków owoców, ograniczały rozwój części wegetatywnej. „Zastosowany u mnie chelat wapnia a także nawozy z serii ADOB® ProFit – dolistnie oraz do fertygacji efektywnie wyeliminowały te problemy. Jestem przekonany, że nawozy ADOB® zdobędą jeszcze większe uznanie wśród producentów pomidora gruntowego” – mówił Cezary Oleniczak. Do niewątpliwych zalet tych produktów należy też bardzo dobra ich rozpuszczalność w wodzie. Tworzą klarowne roztwory, które nie zapychały u mnie filtrów opryskiwacza ani linii nawadniających. Dobrze mieszają się z wieloma środkami ochrony roślin oraz z innymi nawozami dolistnym, co jeszcze mocniej przemawia za ich wykorzystaniem w produkcji warzyw – dodawał producent pomidorów.