Aktualności

Kategoria: Kukurydza Rolnicze

Kukurydza kiszonkowa znika z pól

W wielu regionach kraju rozpoczął się zbiór kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę. Choć są regiony, jak np. na południu kraju, gdzie opady deszczu opóźniły wiele prac polowych, nie tylko zbiór kukurydzy kiszonkowej, ale także np. siewy rzepaku. Jak na razie na plantacjach nie widać silnego porażenia głownią guzowatą, a kolby są dobrze zaziarnione. Decydującym czynnikiem o optymalnym terminie zbioru powinna być zawartość suchej masy, na poziomie 32(33)–35%. Można ją oszacować samodzielnie, np. za pomocą obserwacji linii mlecznej na ziarniaku. Oceniamy ją na ziarniakach ze środkowej części kolby – obserwujemy boczną płaszczyznę ziarniaka patrząc na górną połówkę przełamanej kolby. Jeśli linia mleczna znajduje się w połowie ziarniaka, oznacza to, że powoli zaczyna się okres przydatności do zbioru (do 30% s.m.). Natomiast gdy linia jest na wysokości 1/3 ziarniaka patrząc od dołu, zawartość suchej masy w całych roślinach powinna wynosić ok. 35%. Innym rozwiązaniem, bardziej czasochłonnym, jest wykorzystanie mikrofalówki do ustalenia s.m. Wystarczy pobrać próbkę roślin, dobrze rozdrobnić, odważyć 100 g i wysuszyć w mikrofalówce lub suszarce do grzybów. Uzyskany wynik po wysuszeniu to po prostu zawartość suchej masy.