Aktualności

Kukurydza słabnie w oczach

Najnowszy komunikat Instytutu Uprawy i Nawożenia Gleb – PIB w Puławach obejmujący okres od 1 czerwca do 31 lipca 2022 r. potwierdził to, co widzimy na wielu polach, w szczególności na zachodzie kraju. Susza nęka nadal i nie odpuszcza – najgorzej sytuacja wygląda w przypadku kukurydzy, która w wielu rejonach na zachodzie kraju schnie w oczach. Najgorsza sytuacja jest w woj. lubskim, na północy woj. dolnośląskiego, w woj. wielkopolskim, zachodniopomorskim, a także częściowo dotknięte suszą jest woj. podkarpackie i południe lubelskiego. Według ostatnie raportu susza występuje w 14 województwach i aż w 13 uprawach, oprócz najbardziej dotkniętych suszą kukurydzy ziarnowej i kiszonkowej, występuje ona także w: ziemniakach, buraku cukrowym, zbożach jarych i ozimych, roślinach strączkowych, warzywach gruntowych, drzewach i krzewach owocowych, truskawkach, chmielu i tytoniu.

Największy zasięg terytorialny suszy rolniczej jest w kukurydzy na ziarno, ponieważ występuje aż w 671 gminach, na obszarze 5,71% gruntów ornych kraju i zwiększyło się o 2,32 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. W kukurydzy na kiszonkę obejmuje również 671 gmin, a wzrost wynosi 7,87 punktu procentowego. Upały ograniczyły zarówno pylenie, jak i przedostawanie się pyłku na znamiona, co na pewno skutkować będzie gorszym zaziarnieniem i pogorszeniem nalewania ziarna, ograniczają plon ziarna, a w kukurydzy kiszonkowej trzeba się liczyć z problemami z zakiszaniem i jakością kiszonki, a w szczególności zawartością energii.

Nie wszędzie jednak sytuacja jest jednakowa w kraju, który pod względem opadów podzielił się o ostatnich tygodniach. W centralnych i częściowo wschodnich regionach kraju pola, a zwłaszcza kukurydza jest w lepszej kondycji. A jak sytuacja u Was? Jak wygląda kukurydza?