Aktualności

Kategoria: ADOB ogólne

Łąki czekają na podsiew i nawozy

Przyspieszenie wegetacji dotyczy nie tylko zbóż ozimych i rzepaku, ale także użytków zielonych. Roślinność łąkowa intensywnie się rozwija, a temperatury umożliwiają także pobieranie składników pokarmowych z gleby. Wprawdzie możemy spodziewać się, że ze względu na zeszłoroczną suszę i gorsze plony, pobranie składników i ich wyniesienie z plonem było mniejsze, ale i ten zasób niebawem się wyczerpie. Dla przykładu z plonem 5 t/ha s.m. wynoszone jest ok.:

– 140–190 kg/ha azotu,  130–160 kg/ha potasu,  35–60 kg/ha fosforu, 60–90 kg/ha wapnia,  12–16 kg/ha magnezu.

Ostatnie ciepłe dni przyspieszyły jeszcze wegetację roślin. Warunki wilgotnościowe są dobre, co oznacza, że już najwyższy czas pomyśleć z jednej strony o ewentualnym podsiewie, a z drugiej o nawożeniu. Niewątpliwie azot jest najważniejszym plonotwórczym składnikiem dla roślinności trawiastej. Wpływa on przede wszystkim na zawartość białka w runi. Do wyprodukowania 20–30 kg mleka dziennie w paszy powinno być ok. 16,5%–20% białka surowego, co odpowiada 2,65–3,2% N w s.m. Azot wpływa także na dynamikę wzrostu runi i jej potencjał plonowania. Jednak, tylko dobrze zaopatrzona we wszystkie makro (N,P,K, Mg, S), ale także mikroskładniki (Mn, Cu, Fe, Zn, Mo) ruń daje nam gwarancję uzyskania wysokich plonów paszy o bardzo dobrej jakości pokarmowej, co przełoży się z pewnością na ilość uzyskanego mleka. W obliczu coraz częstszych i większych niedoborów wody istotną rolę odgrywa dokarmianie mikroelementami, także użytków zielonych. Ich niedobory występują często na glebach organicznych, bez względu na wilgotność siedliska.