Aktualności

Kategoria: ADOB ogólne

Małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny 

Od 30 listopada można ubiegać się o wsparcie na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny. Nabór wniosków o wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój kierowany jest do dwóch grup wnioskodawców. Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy lub małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Osoby takie mogą ubiegać się o nawet 500 tys. zł wsparcia. Druga grupa to rolnicy lub ich małżonkowie, którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego, jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. W tym przypadku limit dofinansowania został zwiększony w stosunku do poprzednich naborów i teraz maksymalna kwota wsparcia będzie wynosić 200 tys. zł. W obu przypadku poziom dofinansowania wynosi do 50 procent kosztów kwalifikowanych. Pamiętać trzeba, że w obu wariantach ubiegający się o dofinasowanie muszą podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Wnioski o wsparcie przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, przez upoważnioną osobę, rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.