Aktualności

Kategoria: Burak cukrowy Rolnicze

Mało słodki burak

Zbiory buraka cukrowego powoli dobiegają końca. Jeszcze zbierane są plantacje przeznaczone na późny zbiór i przechowalnictwo. To głównie efekt deszczowej pogody, która lokalnie przez pewien czas uniemożliwiła kopanie i zbiór korzeni. Sytuacja powoli powraca do normy i zbiory są kontynuowane. Najpóźniejsze odstawy korzeni przechowywane na pryzmie powinny być zabezpieczone agrowłókniną przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

A jakie plony, jaka polaryzacja?

Niestety nadal utrzymuje się tendencja niskiej polaryzacji. Średnio burak ma 14-15 % cukru, choć zdarza się że są to jeszcze niższe wartości. Nie zachwycają także plony, gdyż zazwyczaj są one tylko nieco wyższe niż te uzyskiwane w suchym roku ubiegłym. Co jednak było charakterystyczne dla tego sezonu? Początek wegetacji był bardzo trudny, nierównomierne wschody, przymrozki, erozja wietrzna, spowodowały ubytki w obsadzie. Plantatorzy mieli także trudności w odchwaszczaniu i często za późno rozpoczynali walkę z chwościkiem. Obserwowano także w tym roku wyższą niż w latach poprzednich biomasę liści, a w korzeniach często tworzyła się tzw. dziura borowa. To była konsekwencja licznych opadów i szybkich przyrostów korzeni, przy niedostatecznym lub nieterminowym zaopatrzeniu buraka w bor.