Aktualności

Miedź podkręci azot, podaj ją w fazie krzewienia

Polskie gleby są coraz bardziej ubogie w przyswajalną miedź. Wynika to z wielu przyczyn. Jedną z nich jest fakt, że coraz rzadziej na pola wywozimy obornik, naturalne źródło miedzi. Drugim powodem jest wzrost plonów, a więc sukcesywne wynoszenie z pola większej ilości składników pokarmowych. Na niedobór szczególnie wrażliwe są zboża. Dobrze odżywione rośliny miedzią efektywniej wykorzystują azot i są mniej podatne na stresy. Wpływa to na wielkość plonu i jego jakość (ziarno ma więcej białka). Dlatego szczególnie na stanowiskach gdzie istnieje ryzyko niskiej zasobności gleby w przyswajalną miedź warto dokarmiać rośliny tym składnikiem poprzez aplikacje dolistne.

W przypadku zbóż jednoskładnikowe nawozy miedziowe powinno się podać najlepiej w okresie krzewienia roślin. Stosowanie miedzi w fazie strzelania w źdźbło, jest znacznie mniej efektywne, a miedź stosowana w większych stężeniach i formie siarczanowej bywa nawet fitotoksyczna. Do nawożenia zbóż miedzią w fazie krzewienia zbóż sprawdzi się szczególnie nasz chelat miedzi ADOB® 2.0 Cu IDHA. W późniejszych okresach mniejsze dawki tego ważnego mikroskładnika możecie wnosić np. za pomocą ADOB® Mikro Zboże.