Aktualności

Mikroelementy zwiększają odporność na stresy

Rozpoczynają się siewy rzepaku. W tym sezonie warunki wilgotnościowe w trzeciej dekadzie sierpnia są w większości regionów kraju optymalne, choć w nie wszędzie zostały zebrane przedplony, tak aby zwolnić pole pod rzepak. Generalnie, w przypadku ewentualnego opóźnienia siewu rzepaku, tak aby dobrze przygotować stanowisko, dopuszczalne jest przesunięcie o ok. 5–7 dni od optymalnego terminu agrotechnicznego dla danego rejonu kraju. Rzepak jest rośliną dnia długiego, a uzyskania optymalnego rozwoju przed zimą potrzebuje sumy temperatur na poziomie 800-900oC, czyli ok. 75–80 dni jesiennej wegetacji (do wykształcenia każdej pary liści właściwych potrzeba ok. 150oC-dni). Warto pomyśleć jeszcze przed siewem o wzmocnieniu roślin mikroelementami i zabezpieczeniu, nie tylko przed suszą, ale także przed innymi warunkami stresowymi, jak np. długotrwałe chłody czy przymrozki.

Mikroelementy odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu odporności roślin rzepaku na stresy abiotyczne i biotyczne, a zwłaszcza w polepszeniu zimotrwałości. Dla rzepaku istotne są takie mikroskładniki, jak: bor (B), mangan (Mn), molibden (Mo), miedź (Cu), żelazo (Fe). Dotyczy to zwłaszcza boru, który ułatwia gromadzenie cukrów rozpuszczalnych – to jeden z ważniejszych procesów podczas hartowania na mróz – oraz siarki. Bor jest mało mobilny w roślinie, a objawy jego niedoboru są najpierw widoczne na młodszych organach. Rozwiązaniem idealnie dopasowanym do potrzeb rzepaku jest nawóz ADOB®Mikro Rzepak, który zawiera azot, siarkę oraz duże ilości boru, manganu, molibdenu. Zawiera dodatkowo także miedź (Cu), cynk (Zn) i żelazo (Fe), które są niezwykle istotne dla rzepaku. Co ważne, mikroelementy w nawozie (z wyjątkiem boru i molibdenu) są schelatowane przez EDTA, dzięki czemu są łatwo i szybko dostępne dla roślin. ADOB Mikro Rzepak nie tylko zwiększa zimotrwałość rzepaku, ale także wpływa na prawidłowy wzrost i rozwój roślin rzepaku. Nawóz możemy zastosować już od fazy 4 liści rzepaku – zalecana dawka to 2 kg/ha.