Aktualności

Mszyce na jęczmieniu

Pierwszy tydzień października mimo lekkiego spadku temperatur i przelotnych deszczy nadal był stosunkowo ciepły w porównaniu do średniej z wielolecia. Średnie temperatury dobowe w rejonie zachodnim kraju sięgały 15–18 st. C. Wyraźne ochłodzenie nastąpiło w tym tygodniu z temperaturami nad ranem na poziomie 0 st. C. Nie zmienia to faktu, że ciepły przełom września i października, a także początek października, sprzyjały aktywności szkodników. Na jęczmieniu, który jest w wielu regionach kraju, w fazie BBCH 11–12, można obserwować już pierwsze naloty mszyc. Pojawiły się także inne szkodniki, jak np. ploniarka zbożówka. Oprócz szkodników, na liściach jęczmienia można zaobserwować pierwsze infekcje plamistością siatkową, co oznacza, że oprócz monitoringu szkodników, koniecznie trzeba także kontrolować rozwój infekcji chorób grzybowych i w razie konieczności, wykonać zabieg ochronny.

Ciepła pogoda sprzyjała intensywnemu przybieraniu biomasy przez rzepaki, które znajdują się w fazie 6–8 liści (BBCH 16–18). Spadek temperatury w ostatnich dniach wyhamuje ten proces. Niestety, nadal obserwujemy znaczną aktywność szkodników: śmietki kapuścianej, pchełek: ziemnych i rzepakowych, gnatarza rzepakowca, chowacza galasówka, tantnisia krzyżowiaczka, ale także mszycy kapuścianej. Związku z tym nadal konieczny jest monitoring żółtych naczyń na plantacjach rzepaku, tak aby w sytuacji przekroczenia progu szkodliwości wykonać zabieg insektycydem.

Zarówno w przypadku jęczmienia (zbóż), jak i rzepaku, przy okazji zabiegu warto także podać mikroelementy, aby wzmocnić odporność roślin na niskie temperatury oraz zwiększyć ich odporność na warunki stresy i patogeny. Dla zbóż najważniejsze są: cynk, miedź, mangan, molibden i żelazo, a dla rzepaku istotną rolę odgrywają: bor, mangan, molibden, miedź. W rzepaku idealnym rozwiązaniem jest nawozu ADOB® Mikro Rzepak, który zawiera azot, siarkę oraz duże ilości boru, manganu, molibdenu. Zawiera dodatkowo także miedź (Cu), cynk (Zn) i żelazo (Fe). Z kolei dla zbóż skrojony na miarę potrzeb jest nawóz ADOB® Mikro Zboże, który zawiera azot (N), potas (K), siarkę (S) oraz duże ilości mikroelementów szczególnie istotnych dla prawidłowego rozwoju i wysokiego plonowania zbóż, czyli cynk (Zn), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo) i żelazo (Fe).

Plamistość siatkowa na jęczmieniu

Plamistość siatkowa na jęczmieniu